• På svenska
 • In English
 • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutAsuminenKorjaus- ja energia-avustukset
Korjausavustukset

Vuoden 2016 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika on päättynyt 24.3.2016.

Kunnan myöntämät avustukset

Korjausavustukset (tulo- ja varallisuusrajat):

 • Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen sosiaalisin perustein, avustuksen suuruus on enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.
 • Kuntotutkimukseen kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin. Kuntotututkimuksen hyväksyttyihin kustannuksiin voidaan myöntää avustusta enintään 50 %.

Asunnossa asuvan ruokakunnan pysyvät bruttotulot kuukaudessa eivät yhteenlaskettuina saa ylittää seuraavia henkilöluvusta riippuvia tulorajoja:

Henkiluku 1 2 3 4
Tulot (brutto) €/kk 1760 2940 3920 4995

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, sovelletaan seuraavia tulorajoja. Rintamaveteraanilla tarkoitetaan henkilöä, jolle on annettu rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnus.

 Henkilöluku  1  2  2  4
Tulot (brutto) €/kk 2290 3820 5100 6500

Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulojen enimmäismäärää korotetaan 875 €/lisähenkilö.

Energia-avustukset (tulorajat)

Tarveharkintaiset energia-avustukset pientaloille energiatalouden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon. Tulorajat samat kuin korjausavustuksissa, varallisuuden määrälle ei ole asetettu rajoituksia.

Avustusta voidaan myöntää laite- ja tarvikehankintoihin enintään 25 % kunnan hyväksymistä kustannuksista. Töiden osalta hakija on oikeutettu hakemaan kotitalousvähennystä .

ARA:n myöntämät avustukset

Hissin rakentamiseen sekä liikuntaesteen poistamiseen.

---------------------------------------------

HAKUAIKA PÄÄTTYI 24.3.2016 (ARA:n myöntämien avustusten hakuaika myös em. päivämäärän jälkeen).

Avustushakemukset jätetään Sonkajärven kunnan rakennusvalvontatoimistoon tai asuntotoimistoon liitteineen. Postiosoite: Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi.

Hakulomakkeita ja tarkempia ohjeita

 • Korjauskohteiden tekninen neuvonta: Kauko Korolainen
  puh. 0400 172 743
 • Avustukset/ehdot/myöntäminen: Veli Hynynen
  puh. 0400 747 218
 • www.ara.fi