• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiAjankohtaistaKeskustan kehittämiskyselyjen tulokset ovat valmistuneet
Ajankohtaista

Keskustan kehittämiskyselyjen tulokset ovat valmistuneet

7.9.2017 13:54

Vasta valmistuneen selvitystyön tulokset osoittavat, että Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän keskustoihin halutaan lisää ajanviettomahdollisuuksia. Keskustaajamien nykytilaa ja kehittämistarpeita tutkiva kartoitus toteutettiin kevään ja kesän 2017 aikana neljällä paikkakunnalla Ylä-Savossa osana Iisalmen kaupungin sekä Sonkajärven, Vieremän ja Lapinlahden kuntien käynnistämää kuntakeskustojen kehittämistyötä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 109 henkilöä. Mielipiteitä, toiveita ja kehittämisideoita keskustaajamien palveluista sekä viihtyisyydestä kartoitettiin kunnittain sähköisellä kyselyllä niin kuntalaisilta, kunnassa toimivilta yrityksiltä kuin kunnassa työn, vapaa-ajan tai muun asian merkeissä vierailevilta. Selvitys toteutettiin osana "Kuhinaa keskustaan, tapahtumamatkailua Ylä-Savoon" -hanketta.

Kattavat tulokset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä

Keskustaajamien palveluihin ja viihtyisyyteen oltiin pääpiirteissään vähintään kohtalaisen tyytyväisiä. Erityisesti viihtyisyyden osalta tyytyväisyys turvallisuuteen nousi vastauksissa esille. Viihtyisyyttä heikentävänä seikkana nähtiin ajanviettomahdollisuuksien puute. Kehittämisideana mainittiin useimmin yleinen ilmeen ja viihtyisyyden kohentaminen muun muassa ohjelma- ja tapahtumatarjonnan lisäämisellä sekä istutuksilla ja koristeluilla. Tapahtumista selvästi eniten toivottiin enemmän musiikkitapahtumia- ja konsertteja. Kunnasta riippumatta joukkoliikenneyhteydet olivat yksi eniten tyytymättömyyttä aiheuttavista asioista. Jatkossa vähintään joka toinen yritys haluaa olla mukana tapahtumien ja paikkakunnan elävyyden kehittämisessä. Tulokset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan sivun alalaidan liitteissä kunnittain ja kohderyhmittäin.

Kehittämistyö etenee yhteistyössä alueella toimivien yrittäjien ja yhteisöjen kanssa

Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän keskustojen kehittämistyötä viedään eteenpäin yhteistyössä alueella toimivien yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Selvitystyön tuloksia hyödynnetään seuraavaksi kehittämistyössä mukana olevien kuntien keskustan kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Keskustojen palveluiden ja viihtyisyyden kehittämistä ohjaavien suunnitelmien laatiminen tullaan toteuttamaan yhteistyössä kuntien edustajien, yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Kootut palautteet otetaan huomioon myös muun muassa Iisalmen kaupungin strategisen osayleiskaavan laadinnassa.

Kyselyiden toteutuksen hoiti Suomen Aluetutkimus FAR/ Aluepro Oy.

 

Tiedostot