• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiAjankohtaistaKuntavaalit 2017
Ajankohtaista

Kuntavaalit 2017

17.3.2017 10:00

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit 2017 toimitetaan Sonkajärven kunnassa sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00-20.00. Kunnan valtuustoon valitaan 21 valtuutettua ja 21 varavaltuutettua toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021.

Äänestysalueet ja -paikat

Sonkajärven äänestysalue: virastotalo, Rutakontie 28 ja Sukevan äänestysalue: Sukevan Kyläkeskus, Matarantie 11

Ennakkoäänestys

Sonkajärven virastotalolla, Rutakontie 28, seuraavasti: 29.3.2017-31.3.2017 klo 9.00-18.00, 1.4.2017-2.4.2017 klo 9.00-14.00 ja 3.4.2017-4.4.2017 klo 9.00-18.00

Sukevan yhteispalvelussa, Kallentie 2, seuraavasti: 29.3.2017 klo 9.00-16.00, 30.3.2017 klo 12.00-19.00, 31.3.2017 klo 9.00-16.00, 3.4.2017 klo 9.00-16.00 ja 4.4.2017 klo 12.00-19.00

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tms.)

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänestysrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00, kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle os. Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri Mirja Tonterille puh. 040 771 4060. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistamaa kotiäänestyslomaketta, jota on saatavana Sonkajärven ja Sukevan yhteispalveluista sekä kunnan kotisivuilta http://www.sonkajarvi.fi/Suomeksi/asiointi-ja-yhteystiedot/lomakkeet

Ennakkoäänestysaikana laitoksissa tapahtuva ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitoksissa (Sukevan vankila, Palosenmäen palvelutalo, Hoitokoti Rebekka, Tuulikannel, Koivula ja Onnela) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaiselle laitokselle erikseen.

Tiedostot