Share page

HemsidaPå svenskaTjänster
Samservice
virastotalo.JPGKommunens två samservicepunkter är belägna i kommunens ämbetshus i Sonkajärvi och i bycentret i Sukeva. Samservicepunkter sköter kommunens kundservice och ger turistinformation och tar hand om FPA:s kundservice i Sonkajärvi och säljer resebiljetter till VR:s och Matkahuoltos tåg- och bussturer.
Boende
Särkitie5.JPG

Sonkajärvi bjuder på goda trafikförbindelser till både norr- och söderut, snabba nätförbindelser och ett gott urval av fritids- och idrottsaktiviteter. Bostäder i kommunen är huvudsakligen enfamilj- och radhus: att leva rymligt och nära både natur och servicen är inte någon omöjlighet i Sonkajärvi. Kommunens hyresbostäder administreras av Sonkakoti Oy, ett aktiebolag ägt av kommunen.

Sonkajärvi har målmedvetet satsat på fritidsboende: det finns över 900 sommarstugor och flera hundra planerade strandtomter i Sonkajärvi. Den omväxlande naturen, flera sjöar och sommarevenemang gör Sonkajärvi till en idéell semesterkommun. Det finns också rejält hyrestugor.

Hälsovård
Terveyskeskus.JPG

Sedan 2010 har samkommunen för social- och hälsovård SOTE ansvarat för Sonkajärvis social- och hälsovårdtjänster och upprätthåller följaktligen också kommunens hälsovårdscentral och servicehus.

Bibliotek
Kirjastotalo Sonkajärvi.JPG

Den moderna biblioteksbyggnaden färdigställdes i 1993. I biblioteket finns det utöver en omfattande samling mötesrum, utställningsutrymmen och hobbylokaler för medborgarinstitut och olika hobbycirklar.

Arkiv

Kotiseutuarkistosta.jpgKommunens centralarkiv innehåller arkiv av kommunens alla förvaltningsorgan, de upplösta organen medräknade. Arkivfunktionen har till uppgift att säkerställa att kommunens handlingar bevaras och hålls tillgängliga. Arkivfunktionen bestämmer också dokuments förvaringsvärde och gallrar ut onödigt material. I regeln är kommunens handlingar offentliga och kan användas som informations- och forskningskällor. De dokument som innehåller information om privatpersoner är ändå tillgängliga bara för personer som informationen gäller.

Kommunens hembygdsarkiv har till uppgift att bevara och katalogisera privata handlingar som ofta är hotade. Handlingar av upplösta föreningar, företag, familjer och privatpersoner samlas för att användas som forsknings- och undervisningsmaterial. Hembygdsarkivet strävar efter bevaring av regionens andliga och materiella arv. Hembygdsarkiv kan användas fritt än så länge donatoren inte ställer några hinder.

Utbildning
Lyseotien koulu rajattu.jpg

Det finns två grundskolor i kommunen. I Sukeva läras klasser 1–6 och i Sonkajärvi skolcentral klasser 0–9. Kommunens gymnasium driver sin verksamhet i högstadiets lägenheter och skolorna är i tätt samarbete med varandra. Små gruppstorleker, behöriga och kompetenta lärare och utnyttjande av modern teknologi har gett goda lärningsresultat.

Sonkajärvi upprätthåller ett daghem i både Sonkajärvi och Sukeva. Kommunen arrangerar också familjedagvård.

Kommunens medborgarinstitut ordnar olika hobbyklubber och studiecirklar för vuxna, barn och ungdomar.

Kartor och geografisk information
Yleiskaavasta 2.jpg

Kommunens karttjänst hittar du här.

Övre Savolax’ karttjänst och geoinformationsservice innehåller flygbilds-, grund-, och turistkartan över Idensalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi och Vieremä. Kartans position kan preciseras med adressökning.
Idrott
frisbeegolf.jpg

Kommunen upprätthåller flera idrottsplatser och friluftsområden. Utöver detta finns det i Sonkajärvi kyrkby en idrottshall och en ishall som byggts på 2000-talet. Badstranden, hopptornet och volleybollplanen i Kangaslampi har ombyggts för några år sedan och är i gott skick. Kommunens skidcentrum ligger också i Kangaslampi. Där finns tiotals kilometer skidspår i omväxlande landskap. Flera kilometer av skidspåren är beslysta.

En lista över kommunens idrottsanläggningar och -utrymmen och veckoprogram av gymmet och andra idrottsanläggningar finns här (på finska).