HomePå svenskaTurismSevärdheter
Pohjoismäki utsiktstorn
timon kuva tornista.jpgKotaharjulta Werner Ruotsalainen

Det 20 meter höga utsiktstornet på Pohjoismäki bjuder på ett imponerande utblick över omgivningen. Utsiktstornet och naturstigar som omringar tornet är alltid öppna för besökare. I omgivningen finns det också en grillkåta som likvis är tillgänglig för alla. I omgivningen finns det också flera skogsbilvägar som passar bra till joggning och vandring. I sommartiden driver Pohjoismäki byförening en kiosk vid utsiktstornet.

Kotaharju, Teerimäentie 191, 74300 Sonkajärvi

Hemsida av Pohjoismäki byförening

Landskapsgalleri
Takkobaari
RevontuliporttiMaisemateatteri

I 2000 och 2001 utförde Trafikverket och kommuner i Savolax och Karelien en konstprojekt vid riksväg 5. Landskapkonstprojektens result syns ännu i dag i Sonkajärvis landskap. 

Den norra änden av den "konstvägen" går genom Sonkajärvi och innebär fyra konstverk som lekar med ljus, omgivande landskap och naturens och vägens rörelse. Beljusning av Takkobaari – en byggnad vid vägen –, en gammal lada vid ett vägskäl och "Norrskensporten" vid en avgränsning av skog och åker belyser landskap vid vägen i mörker.

"Landskapsteater" består av ett stort vitt kanvasduk som år sträct på en aluminram. I mörker belyses duken för att ge scenen till trädens, vindens och bilarans rörelse. I dagsljuset kommenterar den vita presenningen som en antireklam på de annonstavlor som placeras vid vägar.

Männikkö bro
Männikön silta Levähdyspaikka Männikön silta

Männikkö museibro byggdes i 1925–1926. Bron restaurerades och reparerades i 1999 då den kom in på listan av Finlands museibroar. Brons spännvidd är 18 m men förlängs av två utskjutande delar i brons båda ändar. Bron är byggd av armerad betong.

Church of Sonkajärvi
Sonkajärven kirkko Werner Ruotsalainen.jpgKirkko sisältä Werner Ruotsalainen.jpg

Den massiva och egendomliga jugendkyrkan byggdes i 1910. Byggnadsmaterialen, svart och grå granit, bröts från kommunens urberg. Kyrkans arkitekt Josef Stenbäck ritade talrika jugendstiliga och nygotiska kyrkor runtom Finland och är arkitekten till den berömda Juselius Mausoleum i Björneborg. Orgeln med 22 register är tillverkats av Sotkamon urkutehdas. Altartavlan "Alfa och omega" är en glasmålning.

Church of Sukeva
Sukevan kirkko kesä.jpgSukevan_kirkko.jpg

Till en början byggdes kyrkan som bönehus. I 1956 invigdes den som kyrka för den då självständiga Sukeva samling efter grundligt ombyggnadsarbete. Den lilla takryttaren var ursprungligen syftad åt kyrkans klockor, men den gamla klockstapeln är ännu i användning.

Mer information om kyrkor i Sonkajärvi och Sukeva kan hittas på www.sonkajarvenseurakunta.fi

Ortodoxiska kapeller
TsasounaTsasounan vihkiminen
Sukevan tsasouna

Efter fortsättningskrigets slut växte kommunens ortodoxiska population kraftigt på grund av populationsförflyttningar från de till Sovjetunionen avträdda delarna av Karelen. Följaktligen byggdes det två ortodoxiska kapeller, tjasovnor, i Sonkajärvi. Guds Moders Avsomnandes kapell byggdes i 1961 och renoverades i 2004. Apostlarnas Petrus och Paulus kapell i Sukeva byggdes i 1960.

Huvudbibliotek
Kirjastotalo rajattu.jpgkirjasto02.jpg

Den moderna biblioteksbyggnaden blev färdig i 1993. Den arkitektoniskt intressanta biblioteken är planerad av arkitektkontor Saara Juola. Den höga och ljusa byggnaden har jämförats med en lykta som belyser landskapet när man närmar Sonkajärvi kyrkby. Stålbalker i biblioteksalen formar pillarskog som är i kontinuum med den omgivande naturen. Biblioteken hyser en väggrelief "Livsbågen" av konstnären Kari Kärkkäinen.

Rutakontie 21, 74300 Sonkajärvi
rutakko.verkkokirjasto.fi