HemsidaPå svenskaTurismVatten- och fisketurism
Vatten- och fisketurism
762kalastus700x160px.jpg

Sonkajärvis mångsidiga vattendrag har något att bjuda på till alla. Sjöar och lugnt strömmande åar ger möjlighet till en fridfull båttur, forsar till en mera fartfylld upplevelse med forsränning och de många fiskevatten till såväl flugkastning som angling och pimpel. Dessutom är vatten i Sonkajärvis åar och sjöar rent och fiskebestånd vårdas aktivt.

Nurmijoki

Den 25 km långa Nurmijoki är en av många flodfarledar i Norra Savolax. Åns fridsammare delar kompletteras av talrika forsar av vilka en del är lugna, en del rappare och kraftigt svallande. Alla forsar kan ändå åkas nedför med båt eller kanot. Forsfarleden börjar i Jyrkkä och slutar i Koirakoski därifrån man kan ta sig ända till Stor-Saimen. Att steka den nyfångade fisken är möjligt på lägerplatser som finns i flera styck vid ån. Alla forsar är klassificerade enligt den internationella svårighetsskalan.

Klassificering:

I: lätt–vågor är små och regelbundna, inga fall, rutten är rak och hinder enstaka
II: lite svårare–vågor är större och ibland irreguljära, vattens kraft och tryck betydliga, rutten är klar men det finns kursförändringar, talrika stenhinder

Fors Klassificering Längd (m) Höjdskillnad (m)
Jyrkkäkoski I, II 110 4,1
Haapakoski I, II 1050 2,5
Päsmärinkoski I, II 1200 5,4
Nurmikoski I 700 3,9
Koivukoski I 300 0,8
Leppikoski I 500 0,4
Saarikoski I 300 09
Mäkäräkoski I 750 2,3
Aittokoski I 1300 2,4
Koirakoski I, II 350 3,5

Matkusjoki

Den 74 långa Matkusjokirutten börjar i Sukeva och slutar i Idensalmi. Huvudsakligen strömmer Matkusjoki på ett till regionen otypiskt fridsamt sät genom jordbruksland. Ruttens växlande vattendrag och 13 forsar är ägnade för paddling.

Fiske

Nurmijoki 

Redan på 1800-talet höll Juhani Aho Nurmijoki för ett ideellt ställe för flugfiske och skrev mycket om dess förtjänster. Nurmijoki har ett guldbelagt rykte och ännu i dag erbjuder dess rymliga sjöar och forsar inspirerande fiskeupplevelser. Åns ursprungliga fiskbestånd av öring och harr blir årligen bestyrkad av utplantering. Åns fiskbestånd har vårdats aktivt sedan 30 år av en kommitté grundats av vattenägare. Under högsäsongen kan det finnas flera fiskare vid de första forsarna i åns ändar men vildmarkens fred är aldrig långt borta. Utöver flugfiske kan man kasta drag och i lugnare åar och sjöar meta från båt. Laakajärvi, Kiltua och Haajaistenjärvi är de bästa sjöarna i Idensalmiregionen när det handlar om spinnfiske. Vägar längs ån har vägvisare till fiskeställena.

Haajaistenjärvi, Laakajärvi och Kiltua

Haajaistenjärvi är en källsjö med mörkt vatten och areal på 450 ha. Den är ägnad särskilt för spinnfiske, och nätfiske är förbjudet under spinnfiskesäsongen. När regelbunden utplantering av öring säkerställer fångsten, är det inte ett under att Haajaistenjärvi har blivit ett resmål som besöks från nära och fjärran. Gösen är den sannolikaste fångsten när vatten är varmt och det finns en avsevärd mängd av gäddor, men öringen är sjöns trumf och dragplåster. Fisken är riklig men naturens lagar råder: valet av betets färg och storlek är avgörande.

Laakajärvi och Kiltua är karga vildmarkssjöar utan spöbegränsningar.

Fisketillstånd säljs av flera företag i Sonkajärvi och Iidensalmi. Den aktuella prisinformationen och listan över tillståndsäljare kan frågas från kommunen samservice (tel. +35840 675 001). Observera att Jyrkkä fors är inte administrerad av öringskommitéen utan Eskelänniemi fiskelag: ett ytterligare tillstånd krävs.