• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiAjankohtaistaAvustukset
Toiminta-avustukset
   
Avustukset yleishyödyllisille järjestöille

Toiminta-avustukset yleishyödyllisiä järjestöjä ja seuroja varten ovat haettavissa 14.5.2021 mennessä.

Avustusten saamiseksi yhdistykset ovat velvollisia toimittamaan sivistyslautakunnalle toiminnastaan selvityksen joka sisältää viimeisimmän hyväksytyn toimintasuunnitelman, talousarvion, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen (pitkä tuloslaskelma ja tase sekä vertailutiedot edelliseen vuoteen) sekä tarvittaessa muut toiminnasta kertovat dokumentit.  

Hakemuksessa tulee ilmetä myös järjestön toiminnan tarkoitus ja laajuus, ajankohtaisuus, toimintaan osallistuneiden ikäjakauma ja ryhmien koot.

Hakemukset tulee palauttaa osoitteeseen: Sonkajärven kunta/sivistyslautakunta, Lepokankaantie 2, 74300 Sonkajärvi. Hakemukset voi palauttaa myös Sonkajärven ja Sukevan yhteispalvelupisteisiin.

 

Lisätietoja nuoriso- ja liikuntasihteeriltä

ville.waisanen@sonkajarvi.fi

040 5965 700

Vauvaraha

Sonkajärven kunta maksaa vuoden 2022 aikana syntyneistä sonkajärveläisistä vauvoista vauvarahan. Vauvaraha 500 euroa/lapsi on kertakorvaus, joka maksetaan kaikista vuoden 2022 aikana syntyneistä lapsista. Lapsen ja hänen huoltajansa tulee olla kirjoilla Sonkajärvellä hakemuksen jättämispäivänä. Vauvaraha on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Vauvarahaa haetaan hakemuksella, joita on saatavissa kunnan verkkosivuilta sekä asiointipisteistä. Päätöksen vauvarahan maksamisesta tekee kunnansihteeri.

Vauvarahahakemus 2022.doc

Vauvarahahakemus 2021.pdf 

 

 

Tapahtuma-avustukset

Sonkajärven valtuusto on myöntänyt sivistyslautakunnalle määrärahan vuoden 2021 tapahtuma-avustuksiin. Avustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Tarkemmat ohjeet alla.

Tapahtuma-avustus
1. Avustusta voidaan myöntää tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
2. Tapahtumalla ei saa tavoitella taloudellista voittoa.
3. Avustusta voi hakea etukäteen tai vasta tapahtuman jälkeen. Avustuksen saaja on pyydettäessä velvollinen toimittamaan tarpeelliset dokumentit tapahtuman kustannuksista (esim. kuitit), joilla voidaan osoittaa, että avustus on käytetty ohjeiden mukaisesti.
4. Tapahtuma tulee järjestää Sonkajärvellä, sen tulee olla avoin kaikille ja ilmainen.
5. Tapahtuma-avustuksen suuruus riippuu tapahtuman laajuudesta, tapahtuman budjetista, vaikuttavuudesta sekä markkina-arvosta kunnalle. Sivistyslautakunta myös määrittelee joka vuosi erikseen tapahtuma-avustuksiin varattavan summan, joka riippuu siitä kuinka paljon rahaa on avustuksiin varattu myönnettäväksi.

Toimita hakemus osoitteeseen:

Sonkajärven kunta
Nuoriso- ja liikuntatoimi

Lepokankaantie 2

74300 Sonkajärvi

Kotihoidontuen kuntalisä
 

Kotihoidontuen kuntalisä

Sonkajärven kotihoidontuen kuntalisän ehdot 01.01.2021 - 31.12.2021

• Kuntalisän suuruus on 200 €/kk/perhe alle 2-vuotiaasta lapsesta minimissään 3 kuukautta (poikkeuksena perheet, joiden oikeus kotihoidon tukeen alkaa marras- tai joulukuussa) ja maksimissaan 6 kuukautta vuoden 2021 aikana

 • Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona; poikkeuksena esiopetus, maksuton 20 viikkotuntia varhaiskasvatus 5-vuotiaille eli viskaritoiminta ( 31.7.2021 saakka) ja avoin toiminta (kuten kerhot, avoin päiväkoti ja Perheentalo-toiminta)

• Perhe saa kotihoidontukea Kelalta (vanhempainrahakausi on päättynyt). Kuntalisään ei ole oikeutta isyysrahakaudella tai, jos saa eläkettä tai työttömyyskorvausta

• Perhe ei saa yksityisen hoidon tukea.

• Lisä maksetaan kotihoidontuen päätöstä ja kuntalisän hakemista seuraavan kuukauden alusta ja se päättyy täyteen kuukauteen perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi vuotta.

• Lisää ei makseta kolmea kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti (poikkeuksena alkuvuosi päätöksenteon vuoksi sekä perheet, joiden oikeus kotihoidontukeen alkaa marras- tai joulukuussa).

• Lisää ei makseta kuutta kuukautta pidemmältä ajalta eikä takautuvasti.

• Perheen lapsella on väestökirjan mukainen kotipaikka Sonkajärven kunnassa.

• Mikäli lapsen alle kouluikäisellä sisaruksella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellinen varhaiskasvatuspaikan tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohtaisesti.

• Kuntalisä maksetaan perheen nimeämälle vanhemmalle ja on hänelle veronalaista tuloa. Kuntalisä maksetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin kuukauden viimeinen päivä. Lasten kotihoidontuen kuntalisää haetaan erillisellä hakemuksella.

Tuen saajan on heti ilmoitettava kuntalisän myöntämisperusteisiin vaikuttavista muutoksista. Perusteettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin.

Hakulomakkeita on saatavana myös kunnan yhteispalvelupisteistä sekä päiväkodeista.  

Hakemus liitteineen (KELAN päätös kotihoidontuen myöntämisestä) toimitetaan osoitteella:

Varhaiskasvatuksen vastaava Tarja Hänninen Rutakontie 16  74300 Sonkajärvi.

Kuntalisähakemus 2021