• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiAjankohtaistaAvustukset
Nuorten kesätyöllistämistuki työnantajille vuonna 2019

Nuorten kesätyöllistämiseen varatun määrärahan hakuaika on 6.2.2019 - 31.8.2019 Määräraha myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Nuoren tulee olla hakemuksen jättöhetkellä henkikirjoitettu Sonkajärvellä sekä iältään 15–22 –vuotias työsuhteen alkaessa.

 

Nuorten kesätyöllistämisavustusta haetaan hakulomakkeella ja hakijat kirjataan hakulomakkeen palauttamisjärjestyksessä. Kunnan avustus maksetaan erillisen maksatushakemuksen perusteella, kun työllistäminen on toteutunut ja kaikki kulut on maksettu. (lomakkeet löytyvät linkkien takaa)

 

Kesätyöllistämistuki pdf 2019 ohje.pdf

Nuorten kesätyöllistämistuki 2019 hakemus.pdf

Nuorten kesätyöllistämistuki 2019 maksatushakemus.pdf

Ohjeita yksityisille palkkaajille.docx

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustukset yleishyödyllisiä järjestöjä ja seuroja varten ovat haettavana 15.5.2019 mennessä.

Avustuksen saamiseksi yhdistykset ovat velvollisia toimittamaan lautakunnalle toiminnastaan selvityksen, joka sisältää viimeisimmän hyväksytyn toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen.

Hakemuksesta tulee myös ilmetä millaisille ryhmille järjestö on toimintaa tuottanut (ryhmien ikäjakauma, ryhmien koot), jos tiedot eivät ilmene vielä toimintakertomuksessa. Lomakkeita tulostettavissa myös kunnan sivuilta.

Hakemukset tulee palauttaa osoitteeseen: Sonkajärven kunta/sivistyslautakunta, Taivallahdentie 4B, 74300 Sonkajärvi. Hakemukset voi palauttaa myös Sonkajärven ja Sukevan yhteispalvelupisteisiin.

Lisätietoja Jussi Haapala, puh. 040 596 5700
Vauvaraha

Sonkajärven kunta maksaa vuoden 2019 aikana syntyneistä sonkajärveläisistä vauvoista vauvarahan. Vauvaraha 200 euroa/lapsi on kertakorvaus, joka maksetaan kaikista vuoden 2019 aikana syntyneistä lapsista. Lapsen ja hänen huoltajansa tulee olla kirjoilla Sonkajärvellä hakemuksen jättämispäivänä. Vauvaraha on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Vauvarahaa haetaan hakemuksella, joita on saatavissa kunnan verkkosivuilta sekä asiointipisteistä. Päätöksen vauvarahan maksamisesta tekee kunnansihteeri.

Vauvarahahakemus 2019.doc

 

Tapahtuma-avustukset

Sonkajärven valtuusto on myöntänyt sivistyslautakunnalle  euroa vuoden  tapahtuma-avustuksiin. Avustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Tarkemmat ohjeet alla.

Tapahtuma-avustus
1. Avustusta voidaan myöntää tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
2. Tapahtumalla ei saa tavoitella taloudellista voittoa.
3. Avustusta voi hakea etukäteen tai vasta tapahtuman jälkeen. Avustuksen saaja on pyydettäessä velvollinen toimittamaan tarpeelliset dokumentit tapahtuman kustannuksista (esim. kuitit), joilla voidaan osoittaa, että avustus on käytetty ohjeiden mukaisesti.
4. Tapahtuma tulee järjestää Sonkajärvellä, sen tulee olla avoin kaikille ja ilmainen.
5. Tapahtuma-avustuksen suuruus riippuu tapahtuman laajuudesta, tapahtuman budjetista, vaikuttavuudesta sekä markkina-arvosta kunnalle. Svistyslautakunta myös määrittelee joka vuosi erikseen tapahtuma-avustuksiin varattavan summan, joka riippuu siitä kuinka paljon rahaa on avustuksiin varattu myönnettäväksi.

Toimita hakemus osoitteeseen:

Sonkajärven kunta
Nuoriso- ja liikuntatoimi
Rutakontie 28
74300 Sonkajärvi

Kotihoidontuen kuntalisä

Sonkajärven kotihoidontuen kuntalisän ehdot 01.01.2019 - 31.12.2019

• Kuntalisän suuruus on 100€/kk/perhe alle 2-vuotiaasta lapsesta minimissään 3 kuukautta ja maksimissaan 6 kuukautta vuoden 2019 aikana.

• Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona; poikkeuksena esiopetus, maksuton 20 viikkotuntia varhaiskasvatus 5-vuotiaille eli viskaritoiminta  ja avoin toiminta (kerhot, Perheentalo-toiminta)

• Perhe saa kotihoidontukea Kelalta (vanhempainrahakausi on päättynyt). Kuntalisään ei ole oikeutta isyysrahakaudella tai, jos saa eläkettä tai työttömyyskorvausta

• Perhe ei saa yksityisen hoidon tukea.

• Lisä maksetaan kotihoidontuen päätöstä ja hakemusta seuraavan kuukauden alusta ja se päättyy täyteen kuukauteen perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi vuotta.

• Lisää ei makseta kolmea kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti.

• Lisää ei makseta kuutta kuukautta pidemmältä ajalta eikä takautuvasti.

• Perheen lapsella on väestökirjan mukainen kotipaikka Sonkajärven kunnassa.

• Mikäli lapsen alle kouluikäisellä sisaruksella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellinen varhaiskasvatuspaikan tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohtaisesti.

• Kuntalisä maksetaan perheen nimeämälle vanhemmalle ja on hänelle veronalaista tuloa. Kuntalisä maksetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin kuukauden viimeinen päivä. Lasten kotihoidontuen kuntalisää haetaan erillisellä hakemuksella.

Tuen saajan on heti ilmoitettava kuntalisän myöntämisperusteisiin vaikuttavista muutoksista. Perusteettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin.

Hakulomakkeita on saatavana myös kunnan yhteispalvelupisteistä sekä päiväkodeista.  

Hakemus liitteineen (KELAN päätös kotihoidontuen myöntämisestä) toimitetaan osoitteella:

Varhaiskasvatuksen vastaava Hanna Tissari Rutakontie 16  74300 Sonkajärvi.

Tammikuun 2019 lasten kotihoidontuen kuntalisää voi hakea poikkeuksellisesti vielä helmikuun 2019 loppuun mennessä, jatkossa kuntalisää ei makseta takautuvasti.

kuntalisähakemus 2019.pdf

Työllistämisen kuntalisä
    

Sonkajärven kunta tukee vuonna 2019 yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä ja säätiöitä pitkäaikaistyöttömien tai alle 30-vuotiaiden työttömien nuorten työllistämisessä maksamalla harkinnanvaraista kuntalisää enintään 400 eur/kk/työllistettävä henkilö. Tukea voivat saada yritykset, yhdistykset, järjestöt ja säätiöt, jotka työllistävät vähintään kuudeksi kuukaudeksi sonkajärveläisiä pitkäaikaistyöttömiä tai alle 30-vuotiaita työttömiä nuoria.

 

Kuntalisää voidaan maksaa työttömänä olleiden henkilöiden työllistämiseen työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kuntalisä kuuluu EU:n valtiontukisäätelyn de minimis -asetuksen piiriin (Kuntalisää ei voida myöntää, mikäli työnantaja on saanut de minimis-tukia yhteensä 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.)

 

Harkinnanvaraisen kuntalisän myöntämisen tarkemmat ehdot saat työllisyyssihteeriltä

(virpi.jukarainen@sonkajarvi.fi)


Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2019

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset v. 2019

Sonkajärven kunnan yksityisteiden kunnan kunnossapitoavustukset on haettavana 5.4.2019 mennessä. Vuonna 2018 kunnossapitoavustusta saaneille yksityisteiden tiekunnille postitetaan hakemuslomakkeet, tilinpäätöskaavake vuoden 2018 tietoja varten ja kunnossapidon kustannusarvio v. 2019 sekä lisäksi kyselykaavake. Hakemuslomakkeita saa myös kunnan teknisestä toimistosta sekä Sonkajärven ja Sukevan asiointipisteistä sekä Sonkajärven kunnan kotisivuilta www.sonkajarvi.fi.

Vuoden 2019 aikana tarkistetaan tiekuntien ilmoittamien pysyvän asutuksen tietoja kunnossapitoavustusta hakeneiden osalta.

Hakemukset tulee palauttaa viimeistään 5.4.2019 tekniseen toimistoon osoitteella: Sonkajärven kunta, tekninen lautakunta, Taivallahdentie 4 b, 74300 Sonkajärvi. Hakemukset voi palauttaa myös Sonkajärven ja Sukevan asiointipisteisiin tai sähköpostilla osoitteeseen sonkajarvi@sonkajarvi.fi

Sonkajärvellä 28.2.2019

Tekninen lautakunta

Yksityistieavustus 2019.pdf

Yksityisteiden tiedotekirje 2019.pdf

Yksityisteiden kustannusarviolomake 2019.pdf

Yksityisteiden tilinpäätöslomake18.pdf

Yksityisteiden kyselylomake 2019.pdf