• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiAjankohtaistaAvustukset
Nuorten kesätyöllistämistuki työnantajille

Nuorten kesätyöllistämistukien hakuaika on ollut 24.2-24.4.2020.  

Tuki on myönnetty kokonaisuudessaan 24.4 mennessä saapuneille hakemuksille.

24.4 jälkeen tulleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, jos tukea jää jäljelle ( eli jos joku kesätyöllistäminen, johon tuki on myönnetty ei toteudu).

Tuella tuettiin 25 nuoren työllistymistä.  Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia on 16kpl.  

 

ohjeet nuorille.pdf

NUORTEN KESÄTYÖ HAKULOMAKE 2020.pdf

 

Nuorten kesätyöllistämistuki 2020 ohje.pdf

Nuorten kesätyöllistämistuki 2020 hakemus.pdf

 Nuorten kesätyöllistämistuki 2020 maksatus.pdf

 

Ohjeita yksityisille palkkaajille.docx

Toiminta-avustukset
   
Vauvaraha

Sonkajärven kunta maksaa vuoden 2020 aikana syntyneistä sonkajärveläisistä vauvoista vauvarahan. Vauvaraha 100 euroa/lapsi on kertakorvaus, joka maksetaan kaikista vuoden 2020 aikana syntyneistä lapsista. Lapsen ja hänen huoltajansa tulee olla kirjoilla Sonkajärvellä hakemuksen jättämispäivänä. Vauvaraha on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Vauvarahaa haetaan hakemuksella, joita on saatavissa kunnan verkkosivuilta sekä asiointipisteistä. Päätöksen vauvarahan maksamisesta tekee kunnansihteeri.

Vauvarahahakemus 2020.pdf

Vauvarahahakemus 2019.doc

 

Tapahtuma-avustukset

Sonkajärven valtuusto on myöntänyt sivistyslautakunnalle  euroa vuoden  tapahtuma-avustuksiin. Avustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Tarkemmat ohjeet alla.

Tapahtuma-avustus
1. Avustusta voidaan myöntää tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
2. Tapahtumalla ei saa tavoitella taloudellista voittoa.
3. Avustusta voi hakea etukäteen tai vasta tapahtuman jälkeen. Avustuksen saaja on pyydettäessä velvollinen toimittamaan tarpeelliset dokumentit tapahtuman kustannuksista (esim. kuitit), joilla voidaan osoittaa, että avustus on käytetty ohjeiden mukaisesti.
4. Tapahtuma tulee järjestää Sonkajärvellä, sen tulee olla avoin kaikille ja ilmainen.
5. Tapahtuma-avustuksen suuruus riippuu tapahtuman laajuudesta, tapahtuman budjetista, vaikuttavuudesta sekä markkina-arvosta kunnalle. Sivistyslautakunta myös määrittelee joka vuosi erikseen tapahtuma-avustuksiin varattavan summan, joka riippuu siitä kuinka paljon rahaa on avustuksiin varattu myönnettäväksi.

Toimita hakemus osoitteeseen:

Sonkajärven kunta
Nuoriso- ja liikuntatoimi

Lepokankaantie 2

74300 Sonkajärvi

Kotihoidontuen kuntalisä
  Kotihoidontuen kuntalisä

Sonkajärven kotihoidontuen kuntalisän ehdot 01.01.2020 - 31.12.2020

• Kuntalisän suuruus on 100€/kk/perhe alle 2-vuotiaasta lapsesta minimissään 3 kuukautta (poikkeuksena perheet, joiden oikeus kotihoidon tukeen alkaa marras- tai joulukuussa) ja maksimissaan 6 kuukautta vuoden 2020 aikana

 • Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona; poikkeuksena esiopetus, maksuton 20 viikkotuntia varhaiskasvatus 5-vuotiaille eli viskaritoiminta ja avoin toiminta (kuten kerhot, avoin päiväkoti ja Perheentalo-toiminta)

• Perhe saa kotihoidontukea Kelalta (vanhempainrahakausi on päättynyt). Kuntalisään ei ole oikeutta isyysrahakaudella tai, jos saa eläkettä tai työttömyyskorvausta

• Perhe ei saa yksityisen hoidon tukea.

• Lisä maksetaan kotihoidontuen päätöstä ja hakemusta seuraavan kuukauden alusta ja se päättyy täyteen kuukauteen perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi vuotta.

• Lisää ei makseta kolmea kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti (poikkeuksena alkuvuosi päätöksenteon takia sekä perheet, joiden oikeus kotihoidontukeen alkaa marras- tai joulukuussa).

• Lisää ei makseta kuutta kuukautta pidemmältä ajalta eikä takautuvasti.

• Perheen lapsella on väestökirjan mukainen kotipaikka Sonkajärven kunnassa.

• Mikäli lapsen alle kouluikäisellä sisaruksella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellinen varhaiskasvatuspaikan tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohtaisesti.

• Kuntalisä maksetaan perheen nimeämälle vanhemmalle ja on hänelle veronalaista tuloa. Kuntalisä maksetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin kuukauden viimeinen päivä. Lasten kotihoidontuen kuntalisää haetaan erillisellä hakemuksella.

Tuen saajan on heti ilmoitettava kuntalisän myöntämisperusteisiin vaikuttavista muutoksista. Perusteettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin.

Hakulomakkeita on saatavana myös kunnan yhteispalvelupisteistä sekä päiväkodeista.  

Hakemus liitteineen (KELAN päätös kotihoidontuen myöntämisestä) toimitetaan osoitteella:

Varhaiskasvatuksen vastaava Hanna Tissari Rutakontie 16  74300 Sonkajärvi.

kuntalisähakemus 2020.pdf