• På svenska
 • In English
 • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiAjankohtaistaAvustukset
Sivistystoimen avustukset
   
Toiminta-avustukset yleishyödyllisille järjestöille, tapahtuma-avustus sekä kulttuuritoimen kohdeavustus

Sonkajärven kunnan sivistyslautakunnan toiminta-avustus yleishyödyllisille järjestöille, tapahtuma-avustus ja kulttuuritoimen kohdeavustus julistetaan haettavaksi 29.4.2022 mennessä.

Avustusten saamiseksi hakijat ovat velvollisia toimittamaan sivistyslautakunnalle toiminnastaan selvityksen joka sisältää viimeisimmän hyväksytyn toimintasuunnitelman, talousarvion, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tarvittaessa muut toiminnasta kertovat dokumentit.

Hakemukset tulee palauttaa osoitteeseen:

Sonkajärven kunta/sivistyslautakunta, Lepokankaantie 2, 74300 Sonkajärvi.

Hakemukset voi palauttaa myös Sonkajärven ja Sukevan yhteispalvelupisteisiin. Hakulomakkeita tulostettavissa kunnan kotisivuilta

 

Lisätietoja 

Eero Pitkänen@sonkajarvi.fi, puh.  040 7766263

ville.waisanen@sonkajarvi.fi, puh 040 5965 700

Vauvaraha

Sonkajärven kunta maksaa vuoden 2022 aikana syntyneistä sonkajärveläisistä vauvoista vauvarahan. Vauvaraha 500 euroa/lapsi on kertakorvaus, joka maksetaan kaikista vuoden 2022 aikana syntyneistä lapsista. Lapsen ja hänen huoltajansa tulee olla kirjoilla Sonkajärvellä hakemuksen jättämispäivänä. Vauvaraha on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Vauvarahaa haetaan hakemuksella, joita on saatavissa kunnan verkkosivuilta sekä asiointipisteistä. Päätöksen vauvarahan maksamisesta tekee kunnansihteeri.

Vauvarahahakemus 2022.doc

Vauvarahahakemus 2021.pdf 

 

 

Kotihoidontuen kuntalisä
 

Kotihoidontuen kuntalisä

 

Sonkajärven kotihoidontuen kuntalisän ehdot 01.01.2022 - 31.12.2022

 • Kuntalisän suuruus on 200 €/kk/perhe alle kaksivuotiaasta lapsesta minimissään 3 kuukautta ja maksimissaan 12 kuukautta vuoden 2022 aikana.

   

 • Lisä maksetaan alle 2-vuotiaasta kotona hoidettavasta kotihoidontuen piiriin kuuluvasta lapsesta.

   

 • Perhe saa kotihoidontukea Kelalta. Kuntalisään ei ole oikeutta vanhempainraha- tai isyysrahakaudella tai jos saa eläkettä tai työttömyyskorvausta.

   

 • Lisää ei makseta kolmea kuukautta lyhyemmältä ajalta (poikkeuksena perheet, joiden oikeus kotihoidontukeen alkaa marras- tai joulukuussa)

   

 • Perhe ei saa yksityisen hoidon tukea.

   

 • Lisä maksetaan kotihoidontuen päätöstä ja kuntalisän hakemista seuraavan kuukauden alusta ja se päättyy täyteen kuukauteen perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi vuotta.

   

 • Lisää ei makseta takautuvasti (poikkeuksena alkuvuosi päätöksenteon vuoksi)

   

 • Lapsella on väestökirjan mukainen kotipaikka Sonkajärven kunnassa.

   

 • Kuntalisä maksetaan perheen nimeämälle vanhemmalle ja on hänelle veronalaista tuloa. Kuntalisä maksetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin kuukauden viimeinen päivä. Lasten kotihoidontuen kuntalisää haetaan erillisellä hakemuksella.

   

 • Tuen saajan on heti ilmoitettava kuntalisän myöntämisperusteisiin vaikuttavista muutoksista. Perusteettomasti maksettu kotihoidontuen kuntalisä peritään takaisin.

   

 • Hakulomakkeita on saatavana kunnan yhteispalvelupisteistä sekä päiväkodeista. 

 

 • Hakemus liitteineen (KELAN päätös kotihoidontuen myöntämisestä) toimitetaan osoitteella:

Varhaiskasvatuksen vastaava Tarja Hänninen Rutakontie 16  74300 Sonkajärvi.

Kuntalisähakemus 2022

Nuorten kesätyöllistämistuki työnantajille ja kesätyön hakulomakkeet nuorille & Harkinnanvarainen työllistämisen kuntalisä 2022