• På svenska
 • In English
 • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiPalvelulista
 • Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

 • Arkistot

 • Asiakirja- ja tietopyynnöt

 • Asuminen

  • Maisematyölupa

   Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava toimenpide edellyttää lupaa.

  • Purkamislupa ja -ilmoitus

   Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jossa on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi.

  • Sonkajärven kunnan rakennusvalvonta

   Rakennusvalvonnan tavoitteena on, että rakennettavat rakennukset sekä elinympäristö ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä.

  • Toimenpideilmoitus

   Toimenpideilmoitus tehdään merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen.

  • Toimenpidelupa

   Rakennusluvan sijasta rakentamiseen haetaan toimenpidelupa rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen.

 • Avoin nuorisotyö

 • Demokratia

  • Sonkajärven kunnan nuorisovaltuusto

   Nuorisovaltuusto on lakisääteinen toimielin, jonka kautta nuoret saavat äänensä kuuluviin ja voivat osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

  • Vanhempainryhmä

   Vanhempainryhmä, eli VANRY, on kaikille huoltajille ja perheille avointa toimintaa, joka pyrkii edistämään kaikkien koulun lasten hyvinvointia.

 • Elintarviketuotanto

 • Eläinlääkäripalvelut

  • Eläinpalvelut

   Eläinlääkintää hoitaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja löytöeläimiä Kiuruveden Löytölä.

 • Esiopetus

  • Esiopetus

   Esiopetusta järjestetään Sonkajärven yhtenäiskoululla ja Sukevan koululla erillisissä esiopetusryhmissä.

 • Etsivä nuorisotyö

 • Joukkoliikenne

 • Kalastus

  • Haettavat venepaikat

   Sonkajärven vuokrattavat venepaikat sijaitsevat Sonkalahden Pappilanrannassa ja Vääränjärven rannassa.

 • Kasvintuotanto

 • Kiinteistöt

 • Kirjastot

 • Koulutus

  • Aamu- ja iltapäivätoiminta

   Yhtenäiskoulun alaluokilla ja Sukevan koululla on mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan.

  • Koulun kerhotoiminta

   Koulujen kerhot ovat maksuttomia iltapäiväharrasteita, joihin kaikilla oppilailla on oikeus osallistua.

  • Kouluruokailu

   Terveys- ja ravitsemuskasvatuksen tavoitteena on säännöllinen ruokailu. Kouluruoka täyttää 1/3 oppilaan päivittäisestä ravinnon tarpeesta.

  • Koulutsemppari

   Koulutsempparin työ painottuu yläkouluikäisten nuorten yhteisöllisen hyvinvoinnin ja opinnoista selivytymisen tukemiseen.

  • Sonkajärven koulukuljetus

   Koulukuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti linja-autoilla.

  • Vanhempainryhmä

   Vanhempainryhmä, eli VANRY, on kaikille huoltajille ja perheille avointa toimintaa, joka pyrkii edistämään kaikkien koulun lasten hyvinvointia.

 • Kulttuuri

 • Liikenne

 • Liikunta ja ulkoilu

 • Liikunta ja urheilu

 • Lukiokoulutus

  • Oppilashuolto

   Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

  • Sonkajärven lukio

   Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys ja valmiudet jatko-opintoihin sekä aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen.

 • Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

 • Matkailu

 • Museot

 • Nuorten työpajatoiminta

  • Sonkajärven kunnan työpajatoiminta

   Työpajat tarjoavat työelämään valmentautumiseen tukevaa toimintaa pääasiassa nuorille, pitkäaikaistyöttömille sekä osatyökykyisille.

 • Nuorten yhteiskunnallista osallisuutta tukevat palvelut

  • Sonkajärven kunnan nuorisovaltuusto

   Nuorisovaltuusto on lakisääteinen toimielin, jonka kautta nuoret saavat äänensä kuuluviin ja voivat osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

 • Omistusasuminen

 • Opintojen tukeminen

  • Koulutsemppari

   Koulutsempparin työ painottuu yläkouluikäisten nuorten yhteisöllisen hyvinvoinnin ja opinnoista selivytymisen tukemiseen.

  • Oppilashuolto

   Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

 • Perheiden palvelut

  • Perheentalo

   Perheentalon avoin päiväkotitoiminta on avointa ja maksutonta kaikille perheille.

 • Perusopetus

  • Koulun kerhotoiminta

   Koulujen kerhot ovat maksuttomia iltapäiväharrasteita, joihin kaikilla oppilailla on oikeus osallistua.

  • Koulutsemppari

   Koulutsempparin työ painottuu yläkouluikäisten nuorten yhteisöllisen hyvinvoinnin ja opinnoista selivytymisen tukemiseen.

  • Oppilashuolto

   Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

  • Sonkajärven kunnan perusopetus

   Perusopetus mahdollistaa monipuolisen kasvun, oppimisen ja elämässä tarvittavien taitojen kehittymisen sekä antaa valmiudet jatko-opintoihin.

  • Vanhempainryhmä

   Vanhempainryhmä, eli VANRY, on kaikille huoltajille ja perheille avointa toimintaa, joka pyrkii edistämään kaikkien koulun lasten hyvinvointia.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

 • Taiteet

 • Tien- ja kadunpito

 • Tuotantoeläimet

 • Työ ja työttömyys

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

 • Vapaa-ajan palvelut

 • Varhaiskasvatus

  • Perheentalo

   Perheentalon avoin päiväkotitoiminta on avointa ja maksutonta kaikille perheille.

  • Sonkajärven perhepäivähoito

   Perhepäivähoidossa tarjotaan lapsille pienessä ryhmässä kodinomaista ja yksilöllistä päivähoitoa.

  • Sonkajärven päiväkodit

   Päiväkodeissa tarjotaan yli viiden tunnin kokopäivähoitoa ja enintään viiden tunnin osapäivähoitoa alle kouluikäisille lapsille.

 • Veneily

  • Haettavat venepaikat

   Sonkajärven vuokrattavat venepaikat sijaitsevat Sonkalahden Pappilanrannassa ja Vääränjärven rannassa.

 • Vesihuolto

 • Vuokra-asuminen

 • Ympäristö