• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiPalvelutLukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa lukio-opinnoissa ja antaa opiskelijalle tietoa jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisestä.

Opinto-ohjauksen kurssit tarjoavat opiskelijalle tietoja ja taitoja, joiden varassa hän pystyy suunnittelemaan jatko-opintojaan ja kehittämään omaa ammatillista suuntautumistaan. Opiskelija saa luokkaohjausta, henkilökohtaista ohjausta sekä pienryhmäohjausta kaikissa lukio-opiskeluun, jatko-opintoihin, tulevaisuuteen ja elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.

.

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Palvelupaikat

Sonkajärven lukio

Sonkajärvellä toimiva toisen asteen koulutuksen oppilaitos. .

Lyseotie 3, 74300 SONKAJÄRVI

Kaikki tiedot

Lukiokoulutukseen osallistuvalla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa opinnoissa ja auttaa häntä valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksen tehtävä on auttaa lukiolaista hahmottamaan ammatillista suuntautumistaan ja hankkimaan niitä taitoja ja valmiuksia, joita hän tulee opinnoissaan ja myöhemmin työssään tarvitsemaan.

Opinto-ohjausta järjestetään sekä ryhmäopetuksena että henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä opintoihin, koulutusvalintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun sekä elämäntilanteeseensa liittyviä kysymyksiä. Opinto-ohjauksesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Lukiolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutus

Sonkajärven lukio sijaitsee osoitteessa Lyseotie 3.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut