• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiPäätöksenteko ja talousSidonnaisuusilmoitukset
Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat

   kunnanhallituksen jäsenet

   valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

   lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

   maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet.

 

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat

   kunnanjohtaja

   kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät.

 

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä sekä kunnanhallituksen jaostoa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostoa sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia ja esittelijöitä.

 

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Rekisteriseloste
Sidonnaisuusilmoitukset
Halonen Ester; tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja.pdf (105,5 kB)
Huusko Senja; kunnanhallituksen jäsen.pdf (106,7 kB)
Hynynen Veli; kunnanhallituksen jäsen.pdf (106,2 kB)
Hynynen Vesa; teknisen lautakunnan puheenjohtaja, rakennusvalvontajaoston jäsen.pdf (109,1 kB)
Kainulainen Helena; kunnanhallituksen varapuheenjohtaja.pdf (109,4 kB)
Kainulainen Seppo; teknisen lautakunnan varajäsen, tiejaoston varajäsen.pdf (106,9 kB)
Karjalainen Hannele; teknisen lautakunnan varajäsen, rakennusvalvontajaoston varajäsen.pdf (107,9 kB)
Koistinen Venla; teknisen lautakunnan varajäsen, rakennusvalvontajaoston varajäsen, tiejaoston varajäsen.pdf (104,8 kB)
Korolainen Kauko; rakennustarkastaja, rakennusvalvontajaoston esittelijä.pdf (108 kB)
Kurtelius Eero; teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja, tiejaoston puheenjohtaja.pdf (109,7 kB)
Kärkkäinen Ilpo; valtuuston puheenjohtaja.pdf (108,7 kB)
Luukkonen Eino; valtuuston varapuheenjohtaja.pdf (110,6 kB)
Luukkonen Hannele; kunnanhallituksen varajäsen.pdf (106,6 kB)
Mykkänen Juha; Sukevan aluelautakunnan puheenjohtaja.pdf (106,1 kB)
Mähönen Esa; teknisen lautakunnan varajäsen, tiejaoston varajäsen.pdf (103,8 kB)
Mäkinen Simo; kunnanjohtaja, kunnanhallituksen esittelijä.pdf (111,3 kB)
Niskanen Tiina; sivistyslautakunnan puheenjohtaja.pdf (109,2 kB)
Närä Sari; keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja.pdf (107,3 kB)
Partanen Ilpo; kunnanhallituksen puheenjohtaja.pdf (108,2 kB)
Partanen Kari; kunnanhallituksen varajäsen.pdf (124,3 kB)
Partanen Usko; kunnanhallituksen varajäsen.pdf (109,4 kB)
Pirkkalainen Tarja; tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.pdf (108,7 kB)
Pursiainen Petri; teknisen lautakunnan varajäsen, rakennusvalvontajaoston varajäsen.pdf (104,3 kB)
Raatikainen Eero; kunnanhallituksen varajäsen, sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja.pdf (106,8 kB)
Rissanen Matti; kunnanhallituksen jäsen.pdf (106,5 kB)
Savolainen Riitta; kunnanhallituksen jäsen, teknisen lautakunnan jäsen, rakennusvalvontajaoston puheenjohtaja.pdf (111,6 kB)
Sihvonen Jari; kunnaninsinööri, teknisen lautakunnan esittelijä.pdf (106 kB)
Suokonautio Markku; kunnanhallituksen varajäsen.pdf (104,7 kB)
Tissari Markku; teknisen lautakunnan jäsen, tiejaoston varapuheenjohtaja.pdf (104,2 kB)
Tommila Riitta; kunnanhallituksen varajäsen, Sukevan aluelautakunnan varapuheenjohtaja.pdf (108,5 kB)
Tonteri Mirja; aluesihteeri, Sukevan aluelautakunnan esittelijä.pdf (105,8 kB)
Tornberg Katja; kunnansihteeri.pdf (108,4 kB)
Tuovinen Erkki; keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja.pdf (104,5 kB)
Tuovinen Merja; kunnanhallituksen jäsen, teknisen lautakunnan jäsen, rakennusvalvontajaoston varapuheenjohtaja, tiejaoston jäsen.pdf (109,2 kB)
Väisänen-Räty Merja; sivistystoimen esimies, rehtori, sivistyslautakunnan esittelijä.pdf (105,3 kB)