• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiPäätöksenteko ja talousTalous
Talous

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat säännökset on koottu kuntalain 110 §:ään. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta.

Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Valtuuston on hyväksyttävä talousarvio ja -suunnitelma samanaikaisesti. Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus.

Talousarviossa on neljä osaa: käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

Verotus

Veroprosentit vuonna 2019

  • Tuloveroprosentti 20,5 %

Kiinteistöveroprosentit:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
  • Vakituinen asunto 0,41 %
  • Muu kuin vakituinen asunto 0,93 %
  • Voimalaitos 2,85 % (mikäli vesivoimalaitoksen nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, on kiinteistöverolain 14 §:n mukaan vesivoimalaitokseen sovellettava yleistä kiinteistöveroprosenttia)
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöt 0,00 %

 

Verkkolaskutiedote