• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutAsuminenSonkakoti Oy
Asukasopas

asukasopas.jpg

Remontti-Reiskan asukasopas on kattava tietopaketti vuokralaisen oikeuksista, velvollisuuksista ja asumisen käytännöistä. Sivussa olevista linkeistä pääset katsomaan otsikon mukaisen videon.

Vastuunjako

Vuokralaisella on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia. Ensimmäinen on vuokranmaksu ajallaan ja toisena velvollisuutena on asunnon hyvä hoito.

Mitä tarkoittaa asunnon hyvä hoito?

Asuntoa on hoidettava niin, että asunnon arvo säilyy ja että asunnolle ei aiheuteta vahinkoa. Asukkaalla on myös velvollisuus ilmoittaa kaikista havaitsemistaan vioista asunnossaan ja kiinteistössä, jossa asunto sijaitsee. Ilmoittamatta jättäminen voi johtaa siihen, että syntyneen vahingon seurauksena vuokranantajan omaisuudelle aiheutuu vahinkoa, joka saatetaan lain mukaan katsoa tuottamukselliseksi. Korvausvastuu voi siis siirtyä sille, joka ei ilmoitusta tehnyt. Esimerkkinä mainittakoon vuotavat vesikalusteet, vialliset sähkölaitteet ja viemäritukokset. Vastuita selventämään on olemassa asunto-osakeyhtiöiden käyttämä vastuunjakotaulukko, jota on käytetty myös vuokra-asuntopuolella tietyin tarkennuksin ja muutoksin.

Paljon vahinkoa aiheutuu myös huoneistossa tupakoimisesta. Uusien sopimusten mukaan huoneistossa ei saa tupakoida ja sopimuksen rikkominen on yhden varoituksen jälkeen vuokrasopimuksen purkamisen peruste. Vanhoissa sopimuksissa tätä kieltoa ei ole, mutta niissä voidaan soveltaa lain kohtaa, jossa todetaan, että asunnolle ei saa aiheutua asumisesta vahinkoa. Kohtuullinen kuluminen on täysin normaalia ja hyväksyttävää, mutta tuhoaminen ja asunnon huono hoito ei ole hyväksyttävää.

Asunnon ja kiinteistön pelastussuunnitelma

Sonkakodin laatimasta turvallisuusoppaasta löytyy toimintaohjeita erilaisiin onnettomuustilanteisiin sekä neuvoja ympärillämme olevien onnettomuusriskien vähentämiseen

Asunnon irtisanominen

Vuokrasopimus irtisanotaan aina kirjallisesti. Vuokrasopimuksen irtisanomislomakkeita saa toimistolta tai näiltä kotisivuilta. Allekirjoitettu irtisanomislomake tulee toimittaa toimistoon. Asuinhuoneenvuokralain mukaan irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta yksi kalenterikuukausi.