• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutAsuminenTietoa maahanmuuttajille, Basic information for immigrants
Perustietoa maahanmuuttajille

Maahanmuuttajia palvelee Ylä-Savossa kuntien yhteinen MAAHANMUUTTOTYÖN ASIANTUNTIJA SUSANNA PIIPPO suomeksi ja englanniksi. Hänen yhteystietonsa ovat seuraavat: sähköposti susanna.piippo@iisalmi.fi, puhelin +358 40 674 0179. Toimisto sijaitsee Iisalmessa osoitteessa Pohjolankatu 9 b (Naistentalo). Maahanmuuttoneuvoja palvelee asiakkaita myös Sonkajärvellä. Tapaamisajat sovitaan maahanmuuttoneuvojan kanssa.

Katso myös www.infofinland.fi, josta löytyy tietoa Suomesta 12 kielellä.

The Upper Savo expert on immigration Susanna Piippo provides counseling in Finnish and English. Contacts: Email: susanna.piippo@iisalmi.fi, Tel. +358 40 674 0179. Office: Pohjolankatu 9 b, Iisalmi. Immigrant advisor works in Iisalmi, but also in Sonkajärvi. Appointment will be agreed with the immigrant advisor. Please check also Info Bank www.infofinland.fi , where you can find information about Finland in 12 languages.

Консультации для иммигрантов на финском, английском  и эстонском языках ведет консультант для иммигрантов. Контактные данные :+358 40 674 0179, адрес : Прием ведется по предварительной записи. На сайте www.infofinland.fi (Инфобанк) собрана важная для иммигрантов основная информация о финском обществе на русском языкe.

Kontaktandmed: Tel. +358 40 674 0179. Vastuvõtt on Iisalmis aadressil Pohjolankatu 9 b. Immigrantide nõustaja nõustab peale Iisalmi ka Sonkajärvil. Vastuvõtuaeg lepitakse kokku nõustajaga. Infopanga www.infofinland.fi lehekülgedel on esitatud tähtsaim põhiinfo Soome elama asujatele siinse ühiskonna toimingutest 12 keeles, ka eesti keeles.

VOIMA-hanke tuo yhteen yhdistyksiä ja maahanmuuttajia

VOIMA – yhteistyöstä voimaa kotouttamiseen toimii Iisalmessa, Lapinlahdella ja Sonkajärvellä. Hankkeen kohderyhmää ovat pakolaistaustaiset ja EU:n ulkopuolelta Iisalmeen, Lapinlahdelle ja Sonkajärvelle muuttaneet henkilöt.

VOIMA-hanke edistää viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisessa. Vapaaehtoistyön koordinointi auttaa yhdistyksiä löytämään oman roolinsa ja tehtävänsä kotouttamiseen liittyen. Hanke tarjoaa yhdistyksille ja yhteisöille eväitä ja koulutusta, jotta niiden toiminta tavoittaisi paremmin myös maahanmuuttajataustaiset kuntalaiset. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta tukee omalta osaltaan viranomaisten tekemää kotouttamistyötä Iisalmessa, Lapinlahdella ja Sonkajärvellä. Paikalliset yhdistykset ovat jo tehneet paljon arvokasta työtä esimerkiksi pakolaisten kotouttamiseksi.

Nyt mukaan kaivataan yhdistyksiä entistäkin laajemmalla rintamalla!

Hankkeeseen halutaan mukaan erityisesti uusia yhdistystoimijoita. Toiminnan järjestämiseksi ei tarvita erityistä perehtyneisyyttä monikulttuurisuuteen, vaan into omaa asiaa kohtaan ja avoimuus kohdata muita ovat ainoat vaatimukset. Hanke tukee erityisesti niitä yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan maahanmuuttajia mukaan toimintaansa, mutta etsivät vielä sopivaa toiminnan muotoa tai tapaa kertoa omasta toiminnastaan maahanmuuttajille. Hankkeen yhtenä tavoitteena on käynnistää uusia, maahanmuuttajien ja pakolaisten kotoutumista tukevia toiminnan muotoja.

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajia heitä kiinnostavan vapaa-ajan toiminnan löytämiseksi. Järjestö- ja yhdistystoiminta tarjoaa heille mahdollisuuksia kehittää kielitaitoaan ja vahvistaa kontakteja muihin suomalaisiin. Osallistuminen lähtee maahanmuuttaneiden omista tarpeista ja kiinnostuksenkohteita ja oma-aloitteisuutta halutaan hankkeessa tukea mahdollisimman paljon.

Tietoa järjestöjen, seurojen ja yhdistysten toiminnasta koostetaan hankkeessa muotoon, joka tavoittaa helposti kohderyhmät ja yhteistyökumppanit. Henkilökohtaiset kontaktoinnit, erilaisten tapahtumien järjestäminen ja tiivis yhteistyö kotouttamistyötä tekevien yhteistyökumppaneiden kanssa ovat tärkeitä tiedotusväyliä. Hankkeen viestinnässä käytetään paljon kuvia ja selkeää suomea, jotta tavoitettaisiin suomen kieltä vielä heikosti osaavat maahanmuuttajat.

Lisätietoja VOIMA-hankkeesta:
Taika Kopra
järjestökoordinaattori (ma.)
040 635 8339
taika.kopra@iisalmi.fi
VOIMA-hanke
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012139717323

 

VOIMA-juliste.jpg