• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutElinkeinot ja työllistäminen
Työ ja elinkeinot

Sonkajärvellä on tulevaisuuteen uskova, myönteinen ja kehittämishaluinen ilmapiiri. Yrittäjyyttä kannustetaan ja menestystä yritystoiminnassa arvostetaan. Myös kunta edistää yritystoimintaa resurssiensa rajoissa. Tavoitteena on, että nykyiset yritykset pysyvät kunnassa, menestyvät ja kasvavat ja että yritystoiminnasta kiinnostuneet löytävät kumppanuusverkoston ja yritysidean, jota voivat alkaa toteuttaa ja edelleen jalostaa kunnassamme.

Elinkeinoelämän kehittämiseen ja yritysneuvontaan liittyviin kysymyksiin vastaa elinvoimakoordinaattori Ari Luttinen, ari.luttinen@sonkajarvi.fi, p. 040 675 0034.

Yritystulkista löytyy yrittämisen perustieto paikallisena ja ajantasaisena ilmaiseksi. Palvelusta löytyy myös laskentaohjelmat, lomakkeet ja sopimuspohjat sekä käytännön tietoa yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Yritystulkkiin pääset seuraavasta osoitteesta: http://www.yritystulkki.fi/

Seudullisia elinkeinoelämän ja yritystoiminnan edellytyksiä parantavia hankkeita hallinnoidaan Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kautta.

 

Maatalous
IMG_1087.jpg

Alkutuotannon ja maatalouden asema kunnan elinkeinoelämässä on keskeinen. Etenkin maidontuotanto on Sonkajärvellä merkittävää.

Sonkajärven maaseutupalvelut tuotetaan yhteistoiminnassa muiden Ylä-Savon kuntien kanssa Iisalmen kaupungin hallinnoimana. Maaseutuhallinnon järjestämisestä vastaava taho on maaseutuhallinnon yhteislautakunta. Maaseutupalveluiden yhteystiedot ja eri toimipaikkojen aukioloajat löytyvät maaseutupalveluiden yhteisiltä Internet-sivuilta.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut ovat keskeisimpiä maaseutupalveluita ja antavat mahdollisuuden riittävään lepoon ja sekä sairaus- ym. tilanteissa toipumiseen. Iisalmen kaupunki hallinnoi Ylä-Savon kuntien lomituspalveluja. Lomituspalvelut

Työllistäminen

IMG_1483.JPG

Työllisyyden hoito 

Työllisyyden hoidossa Sonkajärvellä haetaan uusia, ennakkoluulottomia toimintatapoja. Painopiste pidetään nuorten sijoittumisessa työelämään. Kunnan työllisyydenhoidosta ja työpajatoiminnasta vastaa työllisyyskoordinaattori.

Työllisyyspalvelujen tavoitteena on edistää kuntalaisten työllistymistä sekä löytää yksilökohtaisia ratkaisuja työllistymisen edistämiseksi. Nuorille ja pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuksia työllistymiseen ja työelämään tai koulutukseen sijoittumiseen. Panostamalla nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen edistetään kuntalaisten ja erityisesti nuorten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä. Työllisyyspalveluja toteutetaan määräaikaisena palkkatuettuna työnä, työkokeiluina sekä kuntouttavana työtoimintana. Työllistämispalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien, yritysten, TE-toimiston, sosiaalitoimen sekä välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Kunta osallistuu myös erilaisiin työllisyyshankkeisiin.

Sonkajärvellä toimii työllisyyden kuntakokeilu

SONKAJÄRVEN KUNTAKOKEILUTOIMISTON YHTEYSTIEDOT:

 Rutakontie 24 ( 2krs), 74300 Sonkajärvi. Kuntakokeilu palvelee ti-to klo 8-15 välillä, tapaamiset ajanvarauksella.

Yhteystiedot: Työllisyyskoordinaattori Virpi Jukarainen 040 6750038 ja TE- asiantuntija Arja Juntunen 029 5043571

Sähköposti kuntakokeiluun: kuntakokeilu@sonkajarvi.fi