• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutElinkeinot ja työllistäminenMaaseutupalvelutKoneurakointipalvelut
Koneurakointipalvelut

Sonkajärven kunta selvitti loka-marraskuussa 2014 Sonkajärvellä toimivien maatalousyrittäjien näkemyksiä maatalouden koneurakoinnista. Tavoitteena oli selvittää, millaisia koneurakointipalveluita yrittäjillä on käytössä ja tarjolla, onko palveluita riittävästi saatavilla ja millaisille palveluille on tarvetta. Näkemyksiä kysyttiin sähköisen kyselyn ja puhelinhaastatteluiden avulla. Kyselyn ja haastattelut toteutti Suomen Aluetutkimus FAR /Aluekehityssäätiö. Tutkimuksessa tavoitettiin noin 160 maatalousyrittäjä ja vastaus saatiin 76 yrittäjältä.

Suurimmalla osalla (71 %) vastanneista tiloista oli ollut käytössä maatalouden koneurakointipalveluita viimeisen vuoden aikana. Yleisin käytetty palvelu oli viljan puinti, muita käytetyimpiä palveluita olivat säilörehun paalaus, lannan levitys ja kuivan heinän paalaus. Suurin osa (65 %) vastanneista tiloista arvioi tilalla olevan tarvetta maatalouden koneurakointipalveluille myös seuraavan kolmen vuoden aikana. Yleisimmin tarvetta ennakoitiin olevan viljanpuintipalveluille, muita useimmin mainittuja palveluita olivat säilörehun ja kuivan heinän paalaus, lannan levitys ja vesakon leikkaus.

Palveluille on kyselyn perusteella tarvetta enemmän kuin niitä on tarjolla. Noin puolet vastanneista kertoi tilan tarvitsemia koneurakointipalveluita olevan riittävästi tarjolla Sonkajärvellä. Kolmannes vastanneista puolestaan kertoi, ettei palveluita ole riittävästi tarjolla. Useimmat (70 %) vastanneista eivät kuitenkaan olleet halukkaita itse tarjoamaan koneurakointipalveluita muille tulevaisuudessa.

Enemmistö ilmoitti myös kaipaavansa enemmän tietoa maatalouden koneurakointipalveluista. Parhaina tiedonlähteinä pidettiin palveluntarjoajien ja kunnan internetsivuja sekä sähköpostiviestintää.

Mikäli olet kiinnostunut koneurakoinnin käynnistämisestä tai laajentamisesta, ota yhteyttä Aluekehityssäätiön kehittämispäällikkö Mika Arffmaniin, puh. 044 745 9770 tai sähköposti: mika.arffman@aluekehityssaatio.fi.

Koneurakointipalvelut Sonkajärvellä

Koneurakoitsijan nimi: Mikko Raatikainen
Yhteystiedot: 040583 1720, mikko.raatikainen@suomi24.fi
Tarjottavat koneurakointipalvelut Kaivinkone ja maansiirtopalvelut 
Toiminta-alue: Sonkajärvi ja lähikunnat
Koneurakoitsijan nimi:  Pertti Luukkonen 
Yhteystiedot:  Luusantie 240, 74300 Sonkajärvi
0400 175 152
ari.koistinen@oinasjarvi.fi
Lisätietoa sivulla www.oinasjarvi.com 
Tarjottavat koneurakointipalvelut: Metsäkone- ja kaivuriurakointi, traktorityöt (tarkentuu myöhemmin), puutavaran, koneiden ja rahdin kuljettaminen
Koneurakoitsijan nimi Pertti Luukkonen
Yhteystiedot Kärrytie 30, 74300 Sonkajärvi
0440 558 523
perluukkonen@outlook.com
Tarjottavat koneurakointipalvelut:

Kaivutyöt: peltojen raivaus/kunnostus/salaojitus, teiden teko/ravien kaivu, rakennusten pohjakaivut/pihat, vesijohdot/kaapelit, jätevesijärjestelmät, muut kaivut telakoneella.

Traktorityöt: Lumityöt taloyhtiöille, kiinteistöille ja yksityisteille, peltojen ja teiden lanaus, karhotukset, polttopuiden teko klapikoneella, peltotyöt, kiireapu, hiekotus

Toiminta-alue: Sonkajärvi ja lähikunnat
Koneurakoitsijan nimi: Eero Ryhänen
Yhteystiedot: Rikkaniementie 66, 74300 Sonkajärvi
0400 299 386
eero.ryhanen@eeroryhanen.com
www.eeroryhanen.com
y-tunnus 1187055-4
Tarjottavat koneurakointipalvelut:

Kynnöt, traktorityöt, kaivinkonetyöt 18 t ja 5,5 t (pellon raivaukset, piiriojat, lisäsalaojitus, rakennusten pohjat, tiepohjat, energiapuukoura, jätevesijärjestelmät)

Miestyöt: "kotitalkkari", karjanhoitotehtäviä lukuun ottamatta maatalouden yleismies

Toiminta-alue: Sonkajärvi, Vieremä, Iisalmi
Koneurakoitsijan nimi: Paula Makkonen
Yhteystiedot: Tieurakoinnista vastaava työntekijä ja urakoinnin yhteyshenkilö: Eero Raatikainen (puh. 0400 1810 988). Yrittäjä: Paula Makkonen (puh. 050 5769 586)
Varismäentie 345
74300 Sonkajärvi
makkonenpaula@hotmail.com
Tarjottavat koneurakointipalvelut: Yritys tarjoaa yksityisteille kesäkaudella lanausta, palteiden poistoa ja muotoon ajoa. Talvikaudella teemme aurausta, polanteen poistoa ja aurausvallien poistoa.
Koneurakoitsijan nimi: Hujanen Niilo
Yhteystiedot: 0500 177 327
Tarjottavat koneurakointipalvelut: Pyöröpaalausta yhdistelmäpaalaimella
Toiminta-alue: Sukeva-Sonkakoski-alueella