• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelut

Esiopetus

Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. 1.8.2015 alkaen esiopetus on pakollista. Esiopetus on maksutonta mutta sen lisäksi tarvittava päivähoito maksullista. Esiopetusta annetaan 700 tuntia vuodessa koulujen toiminta-aikana.

Esiopetuksen tavoitteena on itseensä luottava, tasapainoinen ja yhteistyökykyinen oppija turvallisessa ja oikeudenmukaisessa ympäristössä.

Esiopetus on tarkoitettu kaikille kuluvana vuonna kuusi vuotta täyttäville. Esiopetukseen ilmoittaudutaan päivähoitohakemuksella.

Esiopetusta järjestetään Sonkajärven yhtenäiskoululla ja Sukevan koululla.

Esiopetukseen haetaan päivähoitohakemuksella joko sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella.

Verkkoasiointi

Sähköinen päivähoitohakemus

Päivähoitoon haetaan tulostettavalla lomakkeella tai sähköisellä hakemuksella.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Päivähoitohakemuksen tuloselvitys

Päivähoitohakemuksen liitteenä toimitetaan tuloselvityslomake

Lisää tietoa
Lataa lomake

Päivähoitohakemus

Päivähoitoon haetaan sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla päivähoitohakemuksella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Sonkajärven yhtenäiskoulu, vuosiluokat 0-6

Yhtenäiskoulun vuosiluokat 0-9 ja Sonkajärven lukio toimivat Sonkajärven koulukeskuksessa.

Lyseotie 3, 74300 SONKAJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Sukevan koulu

Sukevan koulussa tarjotaan esi- ja perusopetusta vuosiluokille 0-6.

Sukevantie 23, 74340 SUKEVA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628