• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelut

Esiopetus

Kunnan järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. 1.8.2015 alkaen esiopetus on pakollista. Esiopetus on maksutonta mutta sen lisäksi tarvittava päivähoito maksullista. Esiopetusta annetaan 700 tuntia vuodessa koulujen toiminta-aikana.

Esiopetuksen tavoitteena on itseensä luottava, tasapainoinen ja yhteistyökykyinen oppija turvallisessa ja oikeudenmukaisessa ympäristössä.

Esiopetus on tarkoitettu kaikille kuluvana vuonna kuusi vuotta täyttäville. Ilmoittautumiskaavakkeet löytyvät oheisesta linkistä.

Esiopetusta järjestetään Sonkajärven ja Sukevan päiväkodeissa sekä Rutakon koululla erillisissä esiopetusryhmissä.

Sonkajärvellä toimivat Nallemuorin esiopetus, Männikön esiopetus sekä Rutakon koulun esiopetus.

Palvelupaikat

Männikön päiväkoti

Männikön päiväkoti toimii Sukevalla.

Kinttulanmäentie 1, 74340 SUKEVA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nallemuorin päiväkoti

Sonkajärven päivähoitotoimen johtoajatuksena on yhteistyö lapsen ja kodin kanssa: tekemistä, olemista, yhdessä elämistä ja uuden oppimista.

Rutakontie 16, 74300 SONKAJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Rutakon koulu

Rutakon koulu tarjoaa perusopetusta Sonkajärvellä luokille 1-6.

Lyseotie 3, 74300 SONKAJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628