• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelut

Jätehuolto

Sonkajärvi on liittynyt yhdessä naapurikuntien kanssa perustettuun Ylä-Savon Jätehuolto osakeyhtiöön. Yhtiö hoitaa osakaskuntiensa alueella kaikki kuntien jätelain mukaiset jätehuollon järjestämistehtävät ja ylläpitää kuntien yhteistä jätteiden vastaanottopaikkaa Peltomäen jätekeskuksessa.

Sonkajärven kunnan alueella jätteenkuljetus on sopimusperusteinen, jolloin asukas liittyy järjestettyyn jätteenkuljetukseen tekemällä sopimuksen jätteitä kuljettavan yrittäjän kanssa.

Jätehuoltoa ohjaavat jätelaki ja Sonkajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Ensisijaisena tavoitteena on vähentää muodostuvan jätteen määrää sekä käyttää jäte hyödyksi raaka-aineena tai toissijaisesti energiana.

Jätehuoltoa valvovana viranomaisena toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta.

Tarkempia tietoja löydät Ylä-Savon Jätehuollon internetsivuilta.

Palvelupaikat

Sonkajärven jätehuolto (Ylä-Savon Jätehuolto Oy)

Sonkajärven jätehuollosta vastaa Ylä-Savon Jätehuolto osakeyhtiö.

Kierrätyskatu 15, 74140 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646