• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutKasvatus ja koulutusOppilashuolto
Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa sekä puuttumaan niihin. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää työyhteisön hyvinvointia.

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville, ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyötä voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Silloin noudatetaan eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä.

Koulukuraattori

Koulukuraattori tarjoaa keskusteluapua kaikenlaisissa oppilaan koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Koulukuraattori on tavattavissa koulukeskuksella pääsääntöisesti parillisina viikkoina tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8-15. Parittomilla viikoilla hän on tavattavissa tiistaisin ja keskiviikkoisin.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja huoltajien kanssa. Kouluterveydenhuollon ydintoimintoja ovat määräajoin koko ikäluokalle toistuvat terveystapaamiset ja -tarkastukset, terveysneuvonta ja tautien ehkäisy sekä varhainen toteaminen. Keskeisenä tavoitteena on koululaisten terveyden edistäminen. Henkilöstöön kuuluvat kouluterveydenhoitajat, lääkäri, suun terveydenhuollon henkilöstö, fysioterapeutti. Siirtyminen lastenneuvolasta kouluterveydenhuoltoon käy saumattomasti.

Koulupsykologi

Koulupsykologi kartoittaa mm. oppimisvaikeuksia sekä erilaisia mielialaan, käyttäytymiseen ja keskittymiseen liittyviä asioita.

Sonkajärven koulupsykologi on koulukeskuksella aina maanantaisin.

Yhteydenotot opettajien, kuraattorin tai terveydenhoitajan kautta tai suoraan psykologille

terveydenhoitaja koulukeskuksella
Yhteystiedot

Turunen Seija

Kouluterveydenhoitaja (Yhtenäiskoulu, luokat 1-6)
040 712 1086
Yhtenäiskoulu

Heikura Tiina

Kouluterveydenhoitaja (luokat 7-9, lukio ja Sukevan koulu)
040 712 1074
Oppilashuolto

Aho Maarit

Koulukuraattori
040 154 6933
Oppilashuolto

Nykänen Jaana

Koululääkäri
017 2727 469 (TK:n ajanvaraus)
Oppilashuolto

Koulupsykologi

040 7126977
Oppilashuolto

Kouluhammaslääkäri

017 2724 400 (ajanvaraus)
Oppilashuolto