• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutKasvatus ja koulutusPerusopetus
Perusopetus

Sonkajärven koululaitoksen toimintaa ohjaavat seuraavat keskeisimmät arvot:

  • Yhteistyökyvyn, hyvien tapojen ja toisten huomioonottamisen kehittyminen
  • Oikeus oppia tietoja ja taitoja
  • Terveen itseluottamuksen ja tasapainoisuuden kehittyminen
  • Turvallisuus ja oikeudenmukaisuus

 

Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa.
 
Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

PERUSOPETUKSEN KOULUT AVAUTUVAT JÄLLEEN TORSTAINA 14.5.2020
Mikäli oppilaalla on vähäisiäkin flunssan oireita, hän ei saa tulla kouluun turvallisuussyistä.

Sonkajärven koulujen esittely


Rutakon koulu

Rutakon koulu toimii Sonkajärven koulukeskuksessa Lyseotien koulun ja Sonkajärven lukion kanssa. Rutakon koulussa opetetaan luokkia 1–6, minkä lisäksi koulussa toimii erilliset esiopetusryhmät sekä erityisopetuksen luokat.

Sukevan koulu

Sukevan koulussa opetetaan luokkia 1–6 ja alkuopetusryhmässä toimii myös esiopetusryhmä.

Lyseotien koulu

Kunnan yläkoulu Lyseotien koulu sijaitsee Sonkajärven koulukeskuksessa. 

Ajankohtaista