• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutKirjasto, kulttuuri ja kansalaisopistoKansalaisopisto
Perustietopaketti opettajille

Sonkajärven kansalaisopisto – lukuvuosi 2015–2016

Toimikausi ja loma-ajat

Syyslukukausi  21.9.-6.12.2015
Liikuntaryhmät  31.8.-6.12.2015
Syysloma vk 42 12.-18.10.2015 ei ole opetusta
Kevätlukukausi  7.1.-10.4.2016
Liikuntaryhmät 7.1.-4.4.2016
Talviloma vk 10 7.-13.3.2016 ei ole opetusta
Pääsiäinen 25.–28.3.2015

Lomien ja juhlapyhien aikana ei ole opetusta. Poikkeuksista sovitaan rehtorin kanssa. Kiirastorstaina iltakurssit eivät kokoonnu musiikin yksilöopetusta lukuun ottamatta.

Opinto-ohjelma

Kansalaisopiston opetus tapahtuu opinto-ohjelman mukaisesti. Opinto-ohjelma on nähtävissä kansalaisopiston internetsivuilla ja se on julkaistu Miilun liitteenä 26.8.2015. Ohjelman muutoksista ja lisäyksistä sovitaan erikseen ja niistä ilmoitetaan Miilussa ja Iisalmen Sanomien Opinnot-palstalla, kansalaisopiston nettisivuilla ja kunnan Facebook-sivulla. Kurssin aikana tapahtuvista muutoksista voidaan sovittaessa ilmoittaa tekstiviestitse niille kurssilaisille, jotka ovat ilmoittaneet puhelinnumeronsa opistolle.

Opiskelijalomakkeet ja ilmoittautuminen

Internet-ilmoittautuminen: kaikille kursseille musiikin yksilöopetusta lukuun ottamatta voi ilmoittautua ennen kurssin alkamista kansalaisopiston nettisivuilla. Mikäli opiskelija on ilmoittautunut kurssille internetissä, opiskelijalomaketta ei tarvitse täyttää kurssin ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Opiskelijan nimi on tällöin painettuna päiväkirjassa.

Ilmoittautuminen opettajalle: kursseilla, joille ei ole vaadittu ennakkoilmoittautumista, eikä opiskelija ole ilmoittautunut oma-aloitteisesti internetissä, opiskelijat ilmoittautuvat ensimmäisellä kurssikerralla suoraan opettajalle. Opettaja huolehtii, että opiskelijat täyttävät tällöin opiskelijalomakkeen. Lomake täytetään jokaisesta kurssista erikseen. Lomakkeet palautetaan opiston toimistoon.

Huom. lomakkeessa on uusina kohtina ”Otan käyttööni opintokortin/perheemme lunastaa perhekortin” ja ”Anon opintoseteliavustusta”. Ks. kohta Kurssimaksut ja niiden periminen.

Kurssimaksut ja maksujen periminen

Kurssit hinnoitellaan kurssikohtaisesti. Maksu määräytyy kurssin opetustuntien määrän mukaan. Kurssimaksu on nähtävissä kurssin tiedoissa painetussa ohjelmassa/internetissä.

Opintokortti/perhekortti

Vaihtoehtona kurssikohtaiselle maksulle opiskelija voi lunastaa opintokortin 74 €/lukuvuosi. Opintokortilla voi opiskella kaikilla kursseilla muutamia erikoiskursseja lukuun ottamatta. Opiskelijan on ilmoitettava opintokortin käyttöönotosta heti opintojen alkaessa ilmoittautumisen yhteydessä joko opettajalle tai soittamalla opiston toimistoon.

Perhekortti 140 €/lukuvuosi (vanhemmat ja alle 18-vuotiaat lapset) kattaa kaikki kurssit muutamia erikoiskursseja lukuun ottamatta.

Myös opinto-/perhekortin lunastaneet maksavat eräillä kursseilla perittävät materiaali- tai tarvike­maksut /polttouunimaksut.

Lukuvuoden ja lukukauden mittaisella kurssilla on yhden kerran tutustumisoikeus.

Alennukset 63 vuotta täyttäneille, eläkeläisille, työttömille ja maahanmuuttajille

63 vuotta täyttäneet, eläkeläiset ja työttömät -30% kurssimaksuista/opintokortista
maahanmuuttajat  suomen kielen kurssit maksutta, muut kurssit -50% 

Alennusta anotaan ilmoittautumisen yhteydessä (raksi ruutuun ilmoittautumislomakkeeseen). Opettaja tarkastaa alennukseen oikeuttavan virallisen kortin tms. dokumentin ja kuittaa sen ilmoittautumislomakkeeseen. 63 vuotta täyttäneille alennus merkitään automaattisesti

Alennus voidaan myöntää Opetushallituksen opistolle myöntämän opintoseteliavustuksen ansiosta.

Työsopimus

Palauta sopimus allekirjoitettuna opiston toimistoon!

Opettajan ja kansalaisopiston välillä tehdään työsopimus kahtena kappaleena, yksi kappale kummallekin osapuolelle. Työsopimuksella sovitaan tehtävä, palvelussuhteen voimassaoloaika, työaika ja palkka. Molemminpuolinen irtisanomisaika on 14 vrk. Kurssi alkaa, kun minimiopiskelijamäärä täyttyy.

Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu: 1. oppitunnin valmistelu, 2. oppitunnin pito (pituus 45 min.) ja 3. oppituntiin välittömästi liittyvät muut tehtävät.

Palkkausryhmä määräytyy koulutuksen mukaan (ylempi kk-tutkinto, alempi kk-tutkinto, muut). Opettajan pedagogiset opinnot (35 ov/ 60 op) suorittaneelle maksetaan 10 % ja aikuiskasvatuksen perusopinnot suorittaneelle 5 % korkeampi tuntipalkkio kuin mitä ao. tuntiopettajalle muutoin maksetaan. Opintotodistukset toimitetaan tarvittaessa opiston toimistoon. Palkkauksesta tarkemmin työehtosopimuksessa.

Päiväkirjat

Kaikilla opiston kursseilla pidetään päiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitään opiskelijat ja läsnäolo sekä kurssin kokoontumisajat aiheineen. Mikäli haluat pitää sähköistä päiväkirjaa, pyydä tunnukset opiston toimistosta.

Toimita päiväkirjat syysloman ajaksi opiston toimistoon ja kurssin päätyttyä kokonaan.

Tunti- ja matkailmoitukset

Palkanmaksu edellyttää tunti- ja matkailmoitusten toimittamista opiston toimistoon. Tunti- ja matkailmoitukset tehdään ja toimitetaan kansalaisopiston toimistoon kirjal­lisesti annettua lo­maketta käyttäen palkan­maksukuukauden 25. päivään mennessä.­­­ Loppukuun tunnit ja matkat ennakoidaan. Sovitun tuntimäärän ylit­tä­vistä tunneista ei makseta palkkaa. Tunti-ilmoituksen ja päiväkirjan tuntimäärien pitää olla sama.

Työ­ehto­sopimuksen mukaisesti edesta­kaisesta työmatkasta vähennetään 12 km:n oma­vastuu­osuus, josta ei makse­ta kor­vausta. Lomakkeeseen on merkittävä sekä to­delli­nen kilome­t­rimäärä että kor­vattava kilometrimäärä. Matkakustannusten korvaus on 0,44 €/km. Muista allekirjoitus.

Tunti- ja matkailmoitus tulee tehdä kuukausittain. Matkalasku esitetään viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä (KVTES liite 16, 24 §).

Palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä. Muista toi­mittaa myös verokortti, muuten veroa pidätetään 60 %.

Avaimet

Avaimet luovutetaan työkaudeksi kuittausta vastaan opiston toimistosta tai muualta sopimuksen mukaan. Palauta avain työkauden loputtua.

Hankinnat

Hankinnoista sovitaan etukäteen rehto­rin kans­sa, mikäli ne on tarkoitettu opiston maksettaviksi.

Otathan yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää. Työniloa ja menestystä alkavalle työkaudelle!