• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutKirjasto, kulttuuri ja kansalaisopistoKirjastopalvelutKäyttösäännötÜla-Savo raamatukogude võrgustiku Rutakko kasutamise eeskiri

 

 

Üla-Savo raamatukogude võrgustiku Rutakko kasutamise eeskiri

 

Seda eeskirja järgivad kõik Rutakko-võrgustikku kuuluvad raamatukogud: Iisalmi ja Kiuruvesi linnaraamatukogud, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä vallaraamatukogud ning Varpaisjärvi ja Sukeva lähiraamatukogud.  

Kasutamisõigus

Raamatukogu võivad kasutada kõik, kes järgivad raamatukogu kasutamise eeskirja.

Laenutusõigus ja lugejakaart

Laenutusõiguse, isikliku lugejakaardi ja võrguteenuste kasutamiseks vajaliku paroolinumbri saab isikuttõendava dokumendi alusel, teatades oma kontaktandmed ning andes allkirja, mis kohustab järgima sel hetkel kehtivat raamatukogu kasutamise eeskirja. Lugejakaart annab õiguse laenutada kõikidest Üla-Savo Rutakko raamatukogude võrgustikku kuuluvatest raamatukogudest.

Alla 15-aastastelt nõutakse hooldaja kirjalikku nõusolekut. Hooldaja vastutab alla 18-aastaste laenutuste eest. Lasteaed, kool või muu asutus saab lugejakaardi täisealise eestkostja nõusolekul.

Lugeja vastutus

Lugejakaart on isiklik ja seda tuleb laenutades alati näidata. Lugejakaardi omanik või eestkostja vastutab materjali eest, mis on lugejakaardiga laenutatud ning samuti andmevõrgustiku kasutamise eest kaardi parooliga. Palun teatage kohe Rutakko-võrgustiku ükskõik millisesse raamatukokku, kui teie nimi ja kontaktandmed muutuvad ning samuti, kui te kaotate oma lugejakaardi. Lugejakaardi kadumisel kontrollitakse, kas lugejakaarti on väärkasutatud. Kadunud kaardiga ei saa laenutada. Laenutaja vastutusele põhinedes varastatud või kaotatud lugejakaardi väärkasutamise juhtumite puhul suhtleb raamatukogu ainult kaardi omaniku või eestkostjaga. Kaardi omanik suhtleb ise teiste võimalike hüvitiste maksjatega nagu nt. kindlustusfirmaga. Lugeja võib taotleda kadunud kaardi asemele uue kaardi, kui ta esitab oma isikuttõendava dokumendi.

Raamatukogu personal võib eemaldada häirivalt käituva lugeja raamatukogust. Korduv raamatukogu tegevuse või lugejate segamine võib viia raamatukogu kasutamisõiguse kaotamiseni.

Laenutamine, pikendamine ja ootejärjekorda panemine

Erinevatel teavikutel on erinevad laenutähtajad. Lugejal on õigus laenata korraga kuni 50 teavikut, sealhulgas auviseid ehk cd-plaate ja videokassette mõlemaid kuni 20 ja DVD-plaate ja CD-ROM-plaate mõlemaid  kuni 5 tükki. FIlmide laenutamisel järgivad raamatukogud Riikliku tsensori määratud vanusepiiranguid. Filme võib laenutada ainult karbile märgitud vanusepiirangu ületanud isik.

Laenusid võib pikendada raamatukogus, telefoni teel või Internetis. Tagastustähtaega on võimalik pikendada viis korda. Teavikuid, mis on väga nõutud ning lühiajalisi laene ei pikendata.

Teavikute ootejärjekorda panemine on üldjuhul tasuline. Ootejärjekorda võib end panna ka Internetis. Teavikud saab kätte sellest raamatukogust, kuhu lugeja on end ootejärjekorda pannud. Ka selle materjali eest peab tasuma, millele ei ole järele mindud. Korraga võib ennast panna kuni 30 teaviku ootejärjekorda.

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL) ja võrgulaenutus

Teavikuid võib tellida ka teistest raamatukogudest. Raamatukogudevahelises laenutuses järgitakse kauglaenutuse riiklikku kasutamise eeskirja ning teaviku laenanud raamatukogu eeskirja. Rutakko-võrgustiku siseselt vahendatakse võrgulaene (internetiraamatukogu). Raamatukogudevahelise laenutuse ja võrgulaenude tasud vaata kohast : Laenutuse tähtajad, tasud ja hüvitised. 

Teavikute tagastamistähtajad

Teavikud tuleb tagastada tagastamistähtajaks kuni raamatukogu sulgemiseni või pikendada enne seda õigeaegselt.

Pärast tagastamistähtpäeva tagastatud teavikute eest nõutakse viivist ja hüvitist võimalike viivise sissenõudmise kulude eest.

Kojulaenutamise õigus võetakse ära kõikides Rutakko-võrgustiku raamatukogudes, kui teavikud on tagastamata või viivistest on maksmata 10€ või rohkem. Laenutuskeeld kehtib kuni teavikute tagastamiseni ja maksude maksmiseni.

Teaviku kadumine või rikkumine

Rikutud või kadunud raamatukogu teaviku eest tuleb maksta kas raamatukogu poolt määratud hind või asendada see teise eksemplariga. Hind on tavaliselt kas eksemplari raamatupoehind või koefitsendiga korrutatud ostuhind. Videokasseti  või DVD-plaadi saab hüvitada ainult makstes hüvitistasu: kadunud videokasseti ja DVD-plaadi  hüvitistasu sisaldab autoriõiguse tasu, rikutud videokasseti ja DVD-plaadi  hüvitistasu ei sisalda autoriõiguse tasu, aga teavik jääb alati raamatukogule. Ka rikutud CD-ROM jääb alati raamatukogule.

Kui raamatukogu auvis (salvestis) rikub lugeja seadmeid, asi lahendatakse üldise kahju hüvitamise õiguse sätete kohaselt.

Raamatukogu arvutid

Raamatukogude arvutite kasutamist reguleerivad iga valla andmekaitse ja andmesidevõrgu sätted.

Andmekaitse

Lugejate andmebaasi isikuandmeid ei avalikustata. Raamatukogu andmebaas toimib isikuandmete kaitse seaduse alusel ja andmebaasi infolehte võib lugeda nii raamatukogus kui ka raamatukogu internetilehel; raamatukogul on õigus registreerida lugeja isikukood (andmekaitse komisjoni otsus 57/29.11.1993) ning isikukoodi kasutatakse lugejakaardi ja laenutusõiguse andmisel ja samuti selle kaotamise juhtudel ning samuti juhtudel, kui raamatukogu peab hüvitisi välja nõudma.

Lugejal on isikuandmete kaitse seaduse alusel õigus kontrollida oma andmebaasis olevaid andmeid ning eestkostjal, kui ta esitab isikuttõendava dokumendi, on õigus kontrollida tema poolt esindatud asutuse andmeid ja samuti, kui eestkostja vastutab alla 15-aastase lugejakaardi eest, on tal õigus kontrollida teavet hilinenud laenude ja maksmata jäetud maksude kohta.

Määruse jõustumine

Raamatukogu personal lahendab kasutamise eeskirja järgimisega seotud erandolukorrad.

Iisalmi linna kultuurikomisjoni otsusega 28.2.2006 § 6 see kasutamiseeskiri on  jõustunud alates 1.4.2006.

Keitele valla hariduskomisjon 28.3.2006 § 13

Kiuruvesi raamatukogujuhataja otsus 5.4.2006,

dok.nr 144/2006     

Lapinlahti raamatukogu tegevus-ja ainevaldkonna ameti-isiku otsus 28.3.2006 § 11

                 Pielavesi kultuurikomisjon 31.5.2006 § 21

Sonkajärvi vabahariduse komisjon 7.12.2005 § 13,

teatavaks komisjonile koosolekul 12.4.2006

Vieremä hariduskomisjon 10.4.2006 § 18