• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutKirjasto, kulttuuri ja kansalaisopistoKirjastopalvelutOhjeet opettajille

OPETTAJALLE 

Tavoitteet

Lukudiplomin tavoitteena on kannustaa oppilaita lukemaan ja tutustuttaa heidän kirjallisuuden eri muotoihin. Tekninen lukutaito paranee ainoastaan lukemalla ja kirjojen kautta lapsilla on myös mahdollisuus tutustua turvallisesti ympäröivään maailmaan. Palautteen antaminen luetusta on olennainen osa lukudiplomin suorittamista. Palautteen suhteen opettaja voi halutessaan antaa oppilaille vapaat kädet, sillä kirjallisuus on myös oiva luovuuden herättäjä.

Lukudiplomin suorittaminen

  Oman kuntasi kirjaston verkkosivuilla on linkki Ylä-Savon  lukudiplomi –sivuille. Sivustolta löytyy myös linkit kirjalistoihin , jotka on jaettu kuuteen kirjallisuusryhmään: sarjakuvat, runot, sadut, kuvakirjat, suomalainen kertomakirjallisuus ja käännetty kertomakirjallisuus. Jokaiselle luokkatasolle on oma kirjalistansa, jota tehtäessä on pyritty huomioimaan erilaiset lukijat, sillä samalla luokalla voi olla monenlaista ja monista erilaisista asioista kiinnostuneita lukijoita.

Lukudiplomin suorittaminen vaatii vähintään yhden kirjan lukemista kaikista kategorioista, jolloin oppilas lukee ja antaa palautteen vähintään kuudesta kirjasta lukuvuoden aikana. Myös äänikirja käy lukudiplomisuorituksesta, samoin opettajan luokalle tai luokan kanssa ääneen lukema kirja. Näistä kannattaa tehdä erillinen merkintä lukudiplomiin, esimerkiksi otsikolla Yhdessä luetut kirjat.

Opettaja voi harkintansa mukaan ottaa mukaan myös sellaisia kirjoja, joita listoilla ei ole, esimerkiksi tietokirjoja. Paljon lukeneiden oppilaiden kirjavalinnassa auttaa Uutuuslista, johon on listattu uutuuskirjoja lyhyen vinkin kera. Listaa päivitetään säännöllisesti ja sitä käytettäessä on hyvä huomioida suositeltu luokkataso.

Lukudiplomikirjoja voi lainata kaikista Rutakkoverkon kirjastoista. On hyvä muistaa että niin lainaamista kuin varaamistakin koskevat kirjastoverkon yhteiset käyttösäännöt laina-aikoineen ja palautuspyynnöistä perittävine maksuineen ovat voimassa. Lukudiplomikirjoista ei peritä varausmaksuja eikä verkkolainoista verkkolainamaksuja.

Lukudiplomien jakaminen

Kun oppilas on lukenut kaikki kuusi kirjaa ja antanut niistä palautteen opettajalle hän voi saada lukudiplomin. Opettaja voi antaa diplomin heti, kun se on suoritettu tai myöhemmin, esimerkiksi juhlallisesti kevätjuhlan tai todistusten jaon yhteydessä. Sivun lopussa on liitetiedostona lukuvuoden 2006-2007 Luku-Velho diplomin pohja.

LUKEMISEN, OIVALTAMISEN JA LUOMISEN ILOA toivoo Luku-Velho ja kirjastoväki

Liitetiedostot