• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutKirjasto, kulttuuri ja kansalaisopistoKulttuuriApua yhdistysten toimintaan
Apua yhdistysten toimintaan

Sonkajärven kunnan kulttuuritoimi tukee ja edistää resurssiensa puitteissa kulttuuritoimijoiden ja järjestöjen toimintaa. Vuoden 2014 talousarviosta on kuitenkin poistettu yhdistystoiminnalle suunnatut avustukset.

Euroja ja neuvoja kulttuuritoimijoille

Tälle sivulle on on koottu erilaisille kulttuuritoimijoille ja yhdistyksille niiden oman toiminnan kehittämiseen, rahoituksen hakuun ja palvelutuotteiden myyntiin

Kulttuuripalveluiden myynti

Oman kulttuuripalvelun kehittäminen myytäväksi tuotteeksi kannattaa. Esim. hyvän tarjouksen tekemistä voit harjoitella tämän oppaan kautta:
Työtä teatterista

Ylä-Savon alueen kunnat ostavat ajoittain pienimuotoisia kulttuuripalveluita, esim. järjestyksenvalvontapalveluita, esiintymisiä tapahtumiin tai kulttuuriohjelmaa kouluille, päiväkodeille tai vanhuksille. Kaikkien yläsavolaisten kuntien sivuilla on tarjouslomake, jolla voit tarjota omaa palveluasi kuntien ostettavaksi. Lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä.


Muillakin taiteen aloilla on myös taiteilijapankkeja, joiden kautta teosten tilaajat löytävät tarvitsemansa taiteilijan helpommin. Muutamia esimerkkejä:


Yhteisörahoitus

Uusi rahoituksen keräämisen tapa esimerkiksi kulttuuriprojekteihin on yhteisörahoitus. Siitä lisätietoja esim. täältä: http://mesenaatti.me/

Avustukset

Kuntien kulttuuriavustukset

Kuntien omat kulttuuriavustukset ovat mittakaavaltaan pieniä muiden rahoituslähteiden mahdollisuuksiin verrattuna. Tietoa oman kunnan kulttuuriavustuksista löytyy yleensä kunnan kulttuuritoimen sivuilta. Hakuajoista tiedotetaan yleensä paikallisessa lehdessä kunnan omien sivujen lisäksi.

Muut kulttuuriavustukset

Kannattaa seurata oman alan / toiminnan kannalta kiinnostavia rahoituksia. Erityisen hyvin tehty vinkkausviesti pohjoissavolaisille kulttuurin tekijöille on tässä: http://www.luovasavo.info/

Alla joitakin esimerkkejä haettavista avustuksista:

Neuvoja yhdistyksen oman toiminnan kehittämiseen

Laaja sivusto yhdistystoiminnan kehittämiseen: https://www.pohjoissavolaiset.fi/

Yhtälö-yhdistysopas talouteen ja verotukseen: Yhtälö

Luvat, vakuutukset ja riskien hallinta

Huomioi riskit: varmista, että yhdistyksen vakuutukset ovat kunnossa. Keskeisimmät vakuutukset ovat vastuuvakuutus hallitukselle ja erityisesti puheenjohtajalle, talkoolaisvakuutus, jos talkoita järjestetään, sekä yleisövakuutus, jos järjestetään tapahtumia.

Jos järjestät tapahtumaa, ota selvää ja ole tietoinen vastuistasi ja lupakäytännöistä. Ohessa tarkoitukseen sopiva opas: Tapahtumaturvallisuus ja järjestäjän vastuut

Tekijänoikeuskorvaukset tutuksi

Teosto on musiikintekijöiden järjestö, joka edustaa 28 000 kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Teosto kerää ja tilittää musiikintekijöille ja kustantajille korvaukset heidän musiikkinsa käytöstä. Musiikin julkinen esittäminen vaatii luvan, jonka voit hakea tästä (musiikinesityslupa) ja tästä (pienlupa).

Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli 50 000 suomalaiselta oikeudenomistajalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. Kopioston lupa tarvitaan tekijänoikeuksen suojaamien julkaisujen kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä av-teosten erilaisiin käyttötapoihin.

Kopiosto

Yhdistys netissä: ehdotuksia maksuttomiksi toimintamalleiksi

Sähköposti/sähköinen arkisto: Yhdistyksellä on hyvä olla osoite muodossa yhdistyksennimi@gmail.com (gmail tai jokin muu vastaava laadukas, ilmainen sähköpostipalvelu). Tämä osoite muodostaa ajan mittaan yhdistyksen sähköisen arkiston kirjeenvaihdon, päätösasiakirjojen, valokuvien, hakemusasiakirjojen ym. suhteen. Osoitteella voi yhdistyksessä olla käyttöoikeus koko hallituksella tai muutamalla vastuuhenkilöllä. On tärkeää, ettei työ jää vain yhden henkilön vastuulle. Samoin tämän kaltaisella osoitteella vältetään yksittäisten henkilöiden yhteystietojen käytttö julkisina osoitteina.

Tiedot ajan tasalle rekistereihin: Yhdistystieto. Yhdistystiedon sivustolla yhdistys voi tiedottaa toiminnastaan sekä ohjata toiminnasta kiinnostuneet ottamaan yhteyttä. Monien kuntien sivuilla on hakemisto alueella toimivista yhdistyksistä juuri tämän rekisterin kautta. Muista myös pitää yhdistyksen viralliset tiedot ajan tasalla Pantti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä. Yhdistysrekisteri

Nettisivujen sijaan esimerkiksi julkinen Facebook-sivu: Yhdistyksellä voi maksullisten nettisivujen sijaan olla yhdistyksen oma, julkinen Facebook-sivu. Jokaisella yhdistyksellä on oma tapansa toimia ja omaa ilmettään voi välittää tällä alustalla hyvin joustavasti yhdistyksen omien linjausten mukaan.

Perustarkistus: Aika ajoin on hyvä kirjoittaa yhdistyksesi nimi hakukoneeseen ja katsoa, miten ajantasaisia tuloksia haku antaa. Ovatko tapahtumien ja yhteyshenkilöiden tiedot ajan tasalla, ja löytääkö toiminnastanne kiinnostunut yhdistyksenne netistä? Jollei, voivat edellä ehdotetut maksuttomat mallit olla hyvä askel eteenpäin.

Maksuttomia tiedotuskanavia

Tapahtumista kannattaa tehdä tiivis tiedote joka lähetetään ainakin paikallisille medioille sähköpostitse. Ohjeita tiedottamiseen löydät esimerkiksi oheisilta verkkosivuilta:


Tilaisuuksista ja tapahtumista voi yläsavolaiselle yleisölle ilmoitella maksuttomasti ainakin seuraavien kanavien kautta:


Onko yhdistyksellänne kiinteistö? Korjausrakentamisen rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksille ja yksityisille

- Kiinteistön korjaamiseen myönnettävät avustukset ovat yleensä aina vain rakennuksen omistajan haettavissa.
- Korjaustoimenpiteiden ja hakemusten vaiheistaminen on olennaista, avustukset ovat melko pieniä. Suunnittele hakemukset niin, että joka vuosi haetaan johdonmukaisesti avustusta osaan korjaustoimenpiteitä. 
- Perehdy kunkin rahoittajan tukilinjauksiin ja myönnettyjen avustusten mittakaavaan, hae linjan mukaisesti. 
- Ensimmäisen hakemuksen sisällössä kannattaa mainita (esim. rakennuskonservaattorin tekemä) kuntotarkastus ja korjaussuunnittelu. 
- Isommissa muutostöissä mm. rakennuslupien edellyttämä arkkitehtisuunnittelu kannattaa budjetoida mukaan. 
- Kaikissa hakemuksissa kannattaa huomioida se, että korjaustöiden edetessä saattaa ilmetä tarpeita joita avustuksen hakuaikana ei ollut vielä tiedossa ja joihin täytyy reagoida heti. Pyri huomioimaan tämä hakemuksen tekstissä ja talousarviossa.
- Pidä kiinteistön vakuusarvon arviointi ajan tasalla: Pankin vakuusarvona käyttämä summa muuttuu rakennuksen kunnon myötä, tämä mahdollistaa kiinteistön mahdollisimman tehokkaan käytön vakuutena. 
- Yksityisen kiinteistön omistajan kannattaa hyödyntää niin hyvin kuin mahdollista kotitalousvähennys. 
- Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus tehdä verovähennyksiä asuin- tai liikekäyttöön vuokraamansa tilan korjaus- ja huoltotoimenpiteistä. Lisätietoja: 
http://www.vero.fi/fi-FI

  

Seurantalojen korjausavustus

http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Hakuaika syyskuu. Harkinnanvarainen valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Avustusta myönnetään: korjausten suunnittelukustannuksiin, korjauskustannuksiin, talon toimivuutta parantavien laajennusten rakentamiseen, talon tyyliin soveltuvan kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen, kiinteän erityisvarustuksen parantamiseen tai hankintaan, ulkorakennusten tai pihapiirin kunnostamiseen. Talon seurantalomainen käyttö on olennainen peruste, kun hakijan avustuskelpoisuutta arvioidaan.

 

Museovirasto 

http://www.nba.fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset   


Hakuaika lokakuu. Valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Ensisijaisesti rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin tai kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. Määräraha vuosittain noin miljoona, myönnetyt avustukset enimmäkseen 1 000-10 000, muutamia suurempia (15-25 000). Ei myönnetä takautuvasti ennen päätöspäivämäärää tehtyihin tai aloitettuihin töihin. Muinaisjäännösalueiden hoitoon, muinaismuistolain mukaisiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin.

 

ELY –keskus, korjausavustus rakennusperinnön hoitoon

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ym_ym004/index.html    

Hakuaika marraskuu. Liitteet: Rakennuksen nykytila ja historia, kohteen sijaintikartta 1:20 000, asemapiirros kohteen pihapiiristä, korjaussuunnitelma, kuntoarvio, rakennushistoria, rakennuspiirustuksia, valokuvia rakennuksesta ja sen ympäristöstä.

 

Kulttuuritilojen korjaus / OKM

http://www.okm.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_kulttuuritilojen_peruskorjauksiin_ja_perustamishankkeisiin?lang=fi  

 

Hakuaika joulukuu. Kulttuuritilojen työllisyyttä lisääviä peruskorjaushankkeita ja muusta käytöstä vapautuvan rakennuskannan muuttamista kulttuurikäyttöön. Voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille, kuntien hallinnassa oleville yhteisöille, säätiöille, yhdistyksille sekä valtionosuuslaitoksien ylläpitäjille. Avustusta ei myönnetä valtiolle, seurakunnille, uskonnollisille yhteisöille eikä yksityisille henkilöille.

 

Kotitalousvähennys

Maksimi 2 400 e vuodessa / henkilö, omavastuu 100 e. Vähennyksen saa vain työn osuudesta, se lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Lisätietoja esim:

http://www.veronmaksajat.fi/Asunto-ja-auto/Kotitalousvahennys/ : Kotitalousvähennystä saa 15 prosenttia palkasta sekä palkan sivukulut tai 45 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta (HUOM: kannattaa huomioida työnantajavastuut). Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2014 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä noin 5 555 euroa [(5 555 x 45 %) - 100) = 2399,75].

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

 http://www.ara.fi/fi-FI/

- Kuntien myöntämiä korjausavustuksia ovat vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustusten sekä kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan rakennukseen.

- Kuntien myöntämä energia-avustus on pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus. Käynnistysavustuksia myönnetään vuokratalojen ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen.

- Avustusta kosteus- tai homevaurioiden poistamiseen voidaan myöntää erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa ruokakunnalle, joka asuu ympärivuotisesti korjattavassa asuinrakennuksessa tai asunnossa. Kuntotutkimusavustusta voi saada kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin.