• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelut

Kunnallinen päiväkotihoito

Varhaiskasvatus on yhteistyötä lapsen ja kodin kanssa: tekemistä, olemista, yhdessä elämistä ja uuden oppimista. Kuntamme on tarjonnut päivähoitopalveluja jo vuodesta 1976 alkaen. Koska luonto ja kauniit savolaismaisemat ympäröivät meitä, haluamme auttaa lapsia tutustumaan tähän omaan kulttuuriperintöönsä.

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on päivähoitolakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavista vaihtoehdoista:

-Kunnallinen koko- tai puolipäivähoitopaikka

-Lapset hoidetaan kotona kotihoidon tuella, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi

-Päivähoidon järjestäminen yksityisen hoidon tuella, jolloin kotona on palkattu hoitaja tai lapsi on yksityisessä päivähoitopaikassa. Hoitoa tuetaan KELAn maksamalla yksityisen hoidon tuella.

Päivähoitoon voi hakea ympäri vuoden, mutta keskitetty haku on kerran vuodessa maalis-huhtikuussa. Vanhempien tulee jättää päivähoitohakemuksensa neljä kuukautta ennen päivähoidon tarpeen alkamista. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on päivähoitopaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Päivähoidon sähköisen hakulomakkeen linkki on yllä ja paperisia hakemuslomakkeita ohjeineen saa päiväkodeista sekä kunnan yhteispalvelupisteistä. Hakemus tulee palauttaa Sonkajärvellä Nallemuorin päiväkotiin ja Sukevalla Männikön päiväkotiin. Hakemuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siihen päiväkotiin, johon on palauttanut hakemuksen.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Palvelupaikat

Männikön päiväkoti

Männikön päiväkoti toimii Sukevalla.

Kinttulanmäentie 1, 74340 SUKEVA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nallemuorin päiväkoti

Sonkajärven päivähoitotoimen johtoajatuksena on yhteistyö lapsen ja kodin kanssa: tekemistä, olemista, yhdessä elämistä ja uuden oppimista.

Rutakontie 16, 74300 SONKAJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Liittyvät palvelut

Kunnallinen perhepäivähoito

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut