• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelut

Nuorisotyö

Nuorisotoimi vastaa Sonkajärven kunnan järjestämästä avoimesta nuorisotyöstä.

Toiminnan keskuksina ovat nuorisotilat Sonkajärvellä ja Sukevalla. Nuorisotoimen tarkoituksena on tarjota kaikille nuorille avointa valvottua toimintaa. Toiminta pyrkii vastaaman nuorten sen hetkisiin tarpeisiin ja mielenkiinnon kohteisiin sekä tukemaan nuorten kasvua omaksi itsekseen ja yhteiskunnan jäseniksi. Nuorisotyön suurin kohde-ryhmä on alle 18-vuotiaat, joten kaikki toiminta on päihteetöntä. Toimintaa nuorille järjestetään yhteistyössä kodin, koulun, seurakunnan ja eri yhteisöjen kanssa.

.

Kunnan nuorisotyön palveluihin ovat oikeutettuja kaikki kunnassa asuvat alle 29-vuotiaat.

Palvelupaikat

Etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella.

Lepokankaantie 2, 74300 SONKAJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Sonkajärven nuorisotoimi ja nuorisotilat

Sonkajärven nuorisotoimen keskuksina toimivat nuorisotilat Sonkajärvellä ja Sukevalla.

Kuntotie 4, 74300 SONKAJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nuorisotyötä on sekä ammatillinen nuorisotyö että nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyö. Ammatillinen nuorisotyö on kasvatusta ja nuorten kohtaamista.

Nuorisotyöstä vastaa kunta. Se tekee yhteistyötä yhdistysten yhdistyksien ja muiden toimijoiden kanssa.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Liittyvät palvelut

Nuorisotilat.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut