• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelut

Nuorten työpajat

Sonkajärven kunnan työllistämisen tulosalue vastaa kunnan työllisyydenhoidosta ja työpajatoiminnasta. Tavoitteena on edistää kuntalaisten työllistymistä sekä löytää yksilökohtaisia ratkaisuja työllistymisen edistämiseksi. Työllistämisen tulosalue tarjoaa nuorille ja pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuksia työllistymiseen ja työelämään tai koulutukseen sijoittumiseen. Panostamalla nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen edistetään kuntalaisten ja erityisesti nuorten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä. Työllisyyspalveluja toteutetaan eri tavoin; on mahdollisuus työllistyä määräaikaiseen palkkatuettuun työhön, työkokeiluun sekä kuntouttavaa työtoimintaan. Työllistämispalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien, yritysten, TE-toimiston, sosiaalitoimen sekä välityömarkkinatoimijoiden kanssa.

Työpajat tarjoavat työelämään valmentautumiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen tukevaa toimintaa pääasiassa nuorille, pitkäaikaistyöttömille sekä osatyökykyisille. Kuntalaisille voidaan tuottaa palveluja tilauksesta. Valmistetut tuotteet myydään pajojen omissa myyntipisteissä.

Sonkajärven työpajan lisäksi kunnan alueella toimii Sukevan työpaja.

Työpajatoimintaan voivat päästä alle 29-vuotiaat nuoret.

Palvelupaikat

Sonkajärven työpaja

Työpaja tarjoaa työelämään valmentautumiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen tukevaa toimintaa pääasiassa nuorille sekä pitkäaikaistyöttömille.

Lepokankaantie 9, 74300 SONKAJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Sukevan työpaja

Työpajat tarjoavat työelämään valmentautumiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen tukevaa toimintaa pääasiassa nuorille sekä pitkäaikaistyöttömille.

Kallentie 2, 74340 SUKEVA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiaille tarkoitettuja yhteisöjä, joiden järjestämisestä vastaavat kunnat yhdessä tai yksin tai jokin nuorten palveluja tuottava yhteisö.

Työpajatoiminnan idea on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen tai työhön, suorittaa koulutus loppuun tai päästä tarvitsemaansa palveluun.

Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Nuori tulee työpajaan yleensä viranomaisen ohjaamana tai oma-aloitteisesti. Hänellä on oikeus saada henkilökohtainen valmennussuunnitelma.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285