• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelut

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoidossa tarjotaan lapsille pienessä ryhmässä kodinomaista ja yksilöllistä päivähoitoa. Toiminnan pohjaksi otetaan lasten innostuksen ja kiinnostuksen kohteita. Lapset voivat toimia ikätasonsa mukaisesti ammattitaitoisen hoitajan ohjauksessa. Päivittäiset keskusteluhetket antavat mahdollisuuden läheiseen yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Lapsille tehdään vuosittain hoito-ja kasvatussuunnitelmat yhdessä vanhempien kanssa.

Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa neljä ja puoli alle kouluikäistä lasta omat lapset mukaan lukien, jolloin puolikas voi olla esikoululainen.

Hae perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Palvelupaikat

Nallelan vuorohoitoryhmä

Nallelan vuorohoitoryhmä tarjoaa lastenhoitoa myös vuorotyössä käyville perheille.

Taivallahdentie 4, 74300 SONKAJÄRVI

Kaikki tiedot

Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunta voi rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden takia kotona.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Liittyvät palvelut

Kunnallinen päiväkotihoito

Sonkajärvellä sijaitsevat Nallemuorin ja Männikön päiväkodit.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut