• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelut

Perusopetus

Sonkajärven koululaitoksen toimintaa ohjaavat seuraavat keskeisimmät arvot:

-Yhteistyökyvyn, hyvien tapojen ja toisten huomioonottamisen kehittyminen

-Oikeus oppia tietoja ja taitoja

-Terveen itseluottamuksen ja tasapainoisuuden kehittyminen

-Turvallisuus ja oikeudenmukaisuus

Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa.

Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

Rutakon koulu toimii Sonkajärven koulukeskuksessa Lyseotien koulun ja Sonkajärven lukion kanssa. Rutakon koulussa opetetaan luokkia 1–6, minkä lisäksi koulussa toimii erillinen esiopetusryhmä sekä erityisopetuksen luokat.

Sukevan koulussa opetetaan luokkia 1–6

Kunnan yläkoulu Lyseotien koulu sijaitsee Sonkajärven koulukeskuksessa.

Palvelupaikat

Lyseotien koulu

Lyseotien koulu tarjoaa perusopetusta Sonkajärvellä luokille 7.-9.

Lyseotie 3, 74300 SONKAJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Rutakon koulu

Rutakon koulu tarjoaa perusopetusta Sonkajärvellä luokille 1-6.

Lyseotie 3, 74300 SONKAJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Sukevan koulu

Sukevan koulu tarjoaa Sukevalla opetusta luokille 1-6

Sukevantie 23, 74340 SUKEVA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Perusopetuksen erityisopetus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut