• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitus
Kaavoitus

Yleiskaavasta 2.jpgKunnan maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat yleiskaavat ja asemakaavat. Kaavoituksella tuetaan osaltaan kunnan toiminta-ajatusta viihtyisästä, kehittyvästä ja aktiivisesta kunnasta. Kaavoitusasioista vastaavat kunnaninsinööri ja rakennustarkastaja.

Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat ovat maankäyttö- ja rakennuslain MRL 62 § ja 63 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävissä Sonkajärven kunnan yhteispalvelupisteessä (Rutakontie 28, Sonkajärvi) yhteispalvelun aukioloaikoina.

Kirjalliset muistutukset luonnoksesta on osoitettava Sonkajärven kunnanhallitukselle ennen nähtävilläolon päättymistä, ositteella Sonkajärven kunnanhallitus, Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi. Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Lisätietoja luonnoksista antavat rakennustarkastaja Kauko Korolainen puh. 0400 172 743 ja kunnaninsinööri Jari Sihvonen puh. 0400 243 136.

Vahvistetut kaavat

Sonkajärvellä on vahvistettu seuraavat oikeusvaikutukselliset kaavat:

  • Itä-Sonkajärven ja Nurmijoen, taajaman ympäristön ja Sukevan osayleiskaavat
  • Kirkonkylän ja Sukevan asemakaavat

Yleiskaavan ja asemakaavan laatimista ohjaa maakuntakaava, joka määrittelee alueiden käytön ja yhteiskuntarakenteen periaatteet maakunnan kehittämisen kannalta. Pohjois-Savon maakuntakaavan on laatinut Pohjois-Savon liitto.

Kaavoituskatsaus