• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitus
Kaavoitus

Yleiskaavasta 2.jpgKunnan maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat yleiskaavat ja asemakaavat. Kaavoituksella tuetaan osaltaan kunnan toiminta-ajatusta viihtyisästä, kehittyvästä ja aktiivisesta kunnasta. Kaavoitusasioista vastaavat kunnaninsinööri ja rakennustarkastaja.

Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat ovat maankäyttö- ja rakennuslain MRL 62 § ja 63 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävissä Sonkajärven kunnan asiointipisteessä (Lepokankaantie 2, Sonkajärvi) asiointipisteen aukioloaikoina.

Kirjalliset muistutukset  on osoitettava Sonkajärven kunnanhallitukselle ennen nähtävilläolon päättymistä, osoitteella Sonkajärven kunnanhallitus, Lepokankaantie 2, 74300 Sonkajärvi. Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Lisätietoja antavat kunnaninsinööri Jari Sihvonen puh. 0400 243 136 ja rakennustarkastaja Kauko Korolainen puh. 0400 172 743.

Kuulutukset sekä valmisteluaineistot ovat  nähtävillä kunnan ilmoitustaululla.

Sukevan vankilan ympäristön osayleiskaavaluonnos.pdf

Kaavaselostus, Sukevan vankilan ympäristön osayleiskaava.pdf

Osayleiskaavakartta, Sukevan vankilan ympäristön osayleiskaava.pdf

Linnustoselvitys 2019, Sukevan vankilan ympäristön osayleiskaava.pdf

Vahvistetut kaavat

Sonkajärvellä on vahvistettu seuraavat oikeusvaikutukselliset kaavat:

  • Itä-Sonkajärven ja Nurmijoen, taajaman ympäristön ja Sukevan osayleiskaavat
  • Kirkonkylän ja Sukevan asemakaavat

Yleiskaavan ja asemakaavan laatimista ohjaa maakuntakaava, joka määrittelee alueiden käytön ja yhteiskuntarakenteen periaatteet maakunnan kehittämisen kannalta. Pohjois-Savon maakuntakaavan on laatinut Pohjois-Savon liitto.

Kaavoituskatsaus