• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelutRakentaminen ja maankäyttöLainhuuto
Lainhuuto

Kiinteistökauppaa seuraa lainhuudon hakeminen. Lainhuutoa haetaan Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja on allekirjoitettu. Ostajan edun mukaista on hakea lainhuutoa heti kaupanteon jälkeen. Maanmittauslaitos tutkii kaupan pätevyyden ja merkitsee ostajan kiinteistön tai määräalan omistajaksi.

Määräalan lainhuudon yhteydessä kunta tai valtio antaa alalle määräalatunnuksen, johon lainhuuto kohdistetaan. Lainhuudon myöntäminen käynnistää kiinteistönmuodostamisen, joten ostajan ei tarvitse hakea lohkomista. Kun toimitus on tehty, määräalaan kohdistetut lainhuutotiedot siirtyvät koskemaan uutta kiinteistöä.

Vuokraoikeuden kirjaamista haetaan Maanmittauslaitokselta. Hakemus jätetään tai lähetetään postitse maanmittauslaitoksen kirjaamoon. Vuokraoikeuden kirjaamista on haettava 6 kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen tekemisestä. Kirjaamisvelvollisuus koskee niitä vuokraoikeuksia tai käyttöoikeuksia, jotka voidaan siirtää maanomistajaa kuulematta ja joissa alueella olevat tai sille rakennettavat rakennukset ja laitteet kuuluvat vuokralaiselle.

Lisätietoja lainhuudon hakemisesta ja vuokraoikeuden kirjaamisesta, tarvittavista asiakirjoista ja kustannuksista saa Maanmittauslaitokselta.