• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelut

Sonkajärven kunnan työllistämispalvelut

Työllisyyden hoidossa Sonkajärvellä haetaan uusia, ennakkoluulottomia toimintatapoja. Työllistämispalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten työllistymistä sekä löytää yksilökohtaisia ratkaisuja työllistymisen edistämiseksi. Panostamalla nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja koulutukseen edistetään kuntalaisten ja erityisesti nuorten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

Työllistämispalveluita toteutetaan määräaikaisena palkkatuettuna työnä, työkokeiluina sekä kuntouttavana työtoimintana. Työllistämispalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien, yritysten, TE-toimiston, sosiaalitoimen sekä välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Kunta osallistuu myös erilaisiin työllisyyshankkeisiin mm. ESR-työllisyyshankkeeseen:Yhteistyöllä työtä YTYÄ!

Nuorten kesätyöllistämistä tuetaan omalla määrärahalla, joka on mahdollistanut työllistämisavustuksen maksamisen sonkajärveläisen nuoren työllistävälle työnantajalle. Sonkajärvellä on käytössä myös harkinnanvarainen työllistämisen kuntalisä. Kunnanvaltuusto päättää vuosittain työllistämistukien ehdoista ja määrästä. Avustuksista, sen ehdoista ja tarvittavista hakulomakkeista tiedotetaan vuosittain kunnan Internet-sivujen ajankohtaista-osiossa. Työllistämisestä ja työpajatoiminnasta vastaa kunnan työllisyyskoordinaattori.

Lisätietoa kunnan työllisyyskoordinaattorilta

Liittyvät palvelut

Sonkajärven kunnan työpajatoiminta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut