• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch

Jaa sivu

EtusivuSuomeksiPalvelut

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen haetaan toimenpidelupa rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen. Toimenpidelupa on mahdollinen silloin, kun lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupamenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin rakennuslupamenettelyä. Lisätietoja antaa kunnan tekninen toimi ja rakennusvalvonta.

Lomakkeet

Rakennuslupahakemus

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Sonkajärven kunnan rakennusvalvontatoimisto

Rakennusvalvontatoimisto palvelee rakennuslupa-asioissa kunnantalolla.

Lepokankaantie 2, 74300 SONKAJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Toimenpideilmoitus

Katso tiedot

Purkamislupa ja -ilmoitus

Katso tiedot

Sonkajärven kunnan rakennusvalvonta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut