• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiTietoa SonkajärvestäSonkajärven kylätJyrkkä
Jyrkkä

Jyrkän kylän sijainti

Jyrkän kylä sijaitsee Sonkajärven kunnan Koillis-Itä -rajalla. Kylältä on matkaa Sonkajärven keskustaan 27 km ja Sukevalle 22 km. Itään päin Laakajärvelle matkaa on 20 km, Rautavaaralle 48 km ja

Google Maps


Historiaa

762 Jyrkkä ruukki3 250 x 149.jpg

Maisemallisesti Jyrkän kylää voidaan kuvata vesistöjen ympäröimäksi kyläksi. Haapajärvi alkaa Jyrkkäkoskesta, sen ylävirran puolella on Niskalahti, joka nousee Kiltuan järveen. Kiltuan järveen laskee vesistöjä Mustajärvestä, Kämäräisen järvestä ja Pitkänjärvestä sekä Laakajärvestä, josta on rakennettu yläkanava Savon Voiman vesivoimalalle. Edellä mainitut järvet ovat olleet kuuluisia järvimalmistaan. Järvimalmia on nostettu Jyrkkäkosken Rautasampoon ja sulatettu raudaksi. Jyrkän kylän maisemaa ympäröivät laajat metsäalueet, jotka antavat hyvät mahdollisuudet metsästykseen ja marjastukseen.

Vuonna 1990 julkaistu Helena Ylisirniön historia ”Ylä-Savon Rautasampo” Jyrkkäkosken rautaruukki 1831-1919, kertoo myös Jyrkän kylän kulttuurihistoriasta, jolloin Jyrkän kylä on monimuotoisina tapahtumina ja tekoina elänyt  kukoistuksen aikaa.

Tuolta ajalta ei ole paljoakaan rakennuksia jäljellä. Ruukin masuuni, joka on entisöity Museoviraston toimesta, hiilenpolttouunit ja paja. Herralan rakennus on ollut ruukin patruunan asuinrakennus ja siirtyi myöhemmin Ahlström Oy:lle. Vuonna 2005 Ahlström möi Herralan kartanon rakennuksineen yksityiselle.

Jyrkän kylän historiaa kuvaavat myös Erik Tuovisen vuonna 1957 kokoama historiikki ja Lauri Komulaisen vuonna 1987 julkaisema Sonkajärven koululaitoksen 100-vuotishistoria ”Tehtaan koulusta peruskouluun”.  Teos kuvaa myös Jyrkän koulun historiaa sen alkuajoista vuodesta 1888 koulun lakkautumiseen saakka vuoteen 1993 (koulutoiminta lakkautui 1.8.1993) 

Kartanon Kestikievari (entinen koulu), on valmistunut vuonna 1970. Nykyinen omistaja on Oy Club Herrala Ltd, joka omistaa myös Herralan kartanon.

Herrala_1.jpg

 

Asuminen ja rakentaminen

Jyrkän kylän Ruukin aikaiset peltoviljelmät on muutettu koivuja kasvaviksi alueiksi. Rakennuskanta on osittain vanhaa, mutta rakennukset ympäristöineen ovat hyvin hoidettuja. Maisemallisesti Jyrkän kylää voidaan kuvata vesistöjen ympäröimäksi kyläksi.

Jyrkän kylän elämään ja toimintoihin vaikutti aikanaan Kiltuan vesivoimalaitoksen rakentaminen, jota edelsi Jyrkkäkosken säännöstelypadon rakentaminen v. 1968 sekä säännöstelypadon rakentaminen Laakajärvelle 1959.

Varsinaisen voimalaitoksen suunnittelu aloitettiin v. 1977 ja rakentaminen toteutettiin vv. 1981 - 1983. Voimalaitos vihittiin käyttöön 9.3.1983.

Jyrkän vesijohtoverkosto rakennettiin vuonna 1994. Verkon laajennussuunnitelma on päivitetty 15.8.2001.

Jyrkän kylän  rakennettavaksi taajama-alueen jätevesiviemäröinti puhdistuslaitoksineen valmistunut vuonna 2009.

Sonkajärven kunnan toimesta on suunniteltu Jyrkän keskustan osayleiskaava ja Jyrkän taajamaan on rakennuskaavaan merkitty kolme kappaletta kunnan ja 17 kappaletta Ahlströmin omistamia rakennustontteja.

Tervetuloa asumaan Jyrkälle, kauniin luonnon keskelle!

Jyrkän tontit.pdf

 

Jyrkän kyläkiven nimi on "UITTOLA" (nimi on tuttu jo Alhströmin ajoita asti).