• På svenska
  • In English
  • Auf Deutsch
EtusivuSuomeksiAjankohtaistaMaanalaiset öljysäiliöt pohjavesialueilla on poistettava käytöstä 1.1.2021 mennessä
Ajankohtaista

Maanalaiset öljysäiliöt pohjavesialueilla on poistettava käytöstä 1.1.2021 mennessä

9.7.2020 11.00

Sonkajärven kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset säiliöt on poistettava käytöstä 1.1.2021 mennessä.

Maanalaiset öljysäiliöt on poistettava käytöstä 1.1.2021 mennessä
 
Sonkajärven kunnan ympäristönsuojelumääräysten 1.4.2012 (11 § ja 24 §) mukaan pohjavesialueilla sijaitsevat polttoaineiden ja nestemäisten kemikaalien maanalaiset säiliöt on poistettava käytöstä 1.1.2021 mennessä.
 
Pohjavesialueilla tarvitaan muita alueita tiukempia kemikaalien varastointia koskevia määräyksiä, jottei kemikaaleja pääse vähäisessäkään määrin pohjavesiin. Kemikaalien varastointi maanalaisissa öljysäiliöissä on kokonaan kielletty, sillä niiden kunnon seuranta on maanpäällisiä säiliöitä hankalampaa. 
 
Maanpäällisissä säiliöissä kemikaaleja voidaan näillä alueilla varastoida, mutta niiden tulee olla kaksivaippaisia tai katetussa suoja-altaassa olevia yksivaippaisia säiliöitä. Määrätyt suojaukset sekä mahdollisuus seurata säiliöiden tiiveyttä pienentää merkittävästi pohjaveden pilaantumisriskiä.  Pohjavesialueella sijaitseva tankkaus- ja täyttöpaikka on sijoitettava tiiviille alustalle siten, että polttonesteitä ei vuotojen seurauksena pääse suoraan maaperään. Tiivis alusta voi olla mm. betonia, asfalttia tai suojamuovia. Farmarisäiliössä tulee olla laponesto ja ylitäytönesto sekä imeytysainetta lähistöllä.
 
Säiliön maahan jättämiseksi voi hakea maksullista poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä.

Tiedostot