Verkkoasiointi

Liite 3D, sosiaalinen suorituseste

Täytä ja liitä lomake poikkeamishakemukseen jätevesien käsittelystä. Täytä lomakkeen tiedot kiinteistön haltijan pitkäaikaisesta työttömyydestä, sairaudesta tai muusta näihin rinnastettavasta sosiaalisesta suoritusesteestä.