Kansalaisopisto

Sonkajärven kansalaisopisto

      

 

Kansalaisopiston toimisto on avoinna ma-ke 7.30–15.00. Muina yhteydenotot rehtoriin puhelimitse 040 708 5703 tai sähköpostitse eeva.keranen@sonkajarvi.fi.

Sonkajärven kansalaisopisto on kunnan omistama ja ylläpitämä yleissivistävä aikuisoppilaitos, jossa myös lapset ja nuoret voivat opiskella ja harrastaa.

Opiskella voi mm. musiikkia, kuvataiteita, käsitöitä, lasi- ja posliinitöitä, kieliä, tietotekniikkaa, kirjoittamista, ensiaputaitoja, terveysliikuntaa ja tanssia. Lisäksi kansalaisopisto huolehtii suuresta osasta lasten ja nuorten taiteen perusopetuksesta. Opiskelu tapahtuu yleensä iltaisin kerran viikossa ja viikonloppukursseina.

Sonkajärven kansalaisopiston toimialueena on koko kunta ja päätoimipaikkana Kirjastotalo.

Kansalaisopiston toiminta-ajatus

Sonkajärven kansalaisopiston tavoitteena on osaava, luova ja terve kuntalainen. Se tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Kansalaisopisto tukee elinikäisen oppimisen periaatetta, yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittämistä ja kykyä toimia yhteisössä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista.

Opisto tukee ja aktivoi järjestöjä järjestämällä niiden toiminnan kannalta tarpeellista koulutusta. Lisäksi opisto tarjoaa taito- ja taideaineiden opetusta lapsille ja nuorille myös kesäisin. Kansalaisopiston toiminta on tehokasta ja kustannustietoista.

Maksuttomat harrastuskerhot koululaisille 

Harrastamisen Suomen mallin mukaisia maksuttomia harrastuskerhoja on tarjolla sekä Sonkajärvellä että Sukevalla. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Kerhoihin ilmoittaudutaan kansalaisopiston nettisivujen kautta. 

Opistoinfo 2023-2024

Opinto-ohjelman muutoksista, uusista kursseista ja kansalaisopiston tapahtumista ilmoitetaan pääsääntöisesti Miilun järjestöpalstalla, opiston nettisivuilla opistopalvelut.fi/sonkajarvi, kunnan verkkosivuilla sonkajarvi.fi sekä Instagram- ja Facebook-sivuillamme.

Syyslukukausi

11.9. - 3.12.2023

Liikuntaryhmät

28.8. - 3.12.2023

Syysloma vk 42


16. - 22.10.2023 ei ole opetusta.
Toimisto on suljettuna.

Kevätlukukausi,
kaikki ryhmät

8.1. - 14.4.2024

Talviloma vk 10


4. - 10.3.2024 ei ole opetusta.
Toimisto on suljettuna.

Pääsiäisloma


29.3. -1.4.2024 ei ole opetusta.

Poikkeuksista aikatauluihin ilmoitetaan kurssikohtaisissa tiedoissa. Arkipyhien aattoina klo 17 jälkeen alkavat ryhmät eivät kokoonnu musiikin yksilöopetusta lukuun ottamatta.

Ilmoittautuminen ja opintoryhmän käynnistyminen    

Ilmoittautuminen kursseille alkaa perjantaina 11.8. klo 7.00 osoitteessa opistopalvelut.fi/sonkajarvi ja puhelimitse 040 148 4323 ja 040 148 4309. Musiikin yksilöopetukseen ilmoittaudutaan perjantaina 11.8. klo 8.00 alkaen puhelimitse. Samalla varataan opetustunnin ajankohta.

Kursseille on pääsääntöisesti ilmoittauduttava ennakkoon viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä;opintoryhmä alkaa, mikäli ilmoittautumisia tulee riittävästi.

Ilmoittautumisen peruminen: esteen sattuessa peru ilmoittautumisesi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ottamalla yhteyttä kansalaisopiston toimistoon. Lukuvuoden tai lukukauden mittaiselle kurssille voit tutustua yhden kerran ilman maksua. Lyhyemmillä kursseilla tutustumisoikeutta ei ole.

Kurssimaksut 2023-2024

Voit maksaa joko jokaisen kurssin erikseen tai lunastaa opintokortin (84 €/lukuvuosi tai 42 € /lukukausi)jolla voit opiskella kaikilla opiston kursseilla muutamia erikoiskursseja lukuun ottamatta. Yksittäisen kurssinmaksu määräytyy opetustuntien määrän mukaan. Perhekortti (158 € /lukuvuosi tai tai 79,00 /lukukausi) kattaa vanhempien ja alle 18-vuotiaiden lasten kurssimaksut erikoiskursseja lukuun ottamatta. Erikois- ja lyhytkurssit hinnoitellaan erikseen kustannukset huomioiden. Kurssimaksu on nähtävissä kunkin kurssin kohdalla kurssin tiedoissa.

Mikäli päätät lunastaa opinto- tai perhekortin, ilmoita siitä joko verkkosivuillamme opistopalvelut.fi/sonkajarvi ilmoittautumalla kurssille ”Opintokortti”. Voit myös soittaa opiston toimistoon. Opintokortti on voimassa ja kattaa kurssimaksut siitä päivästä lähtien, kun olet ilmoittanut lunastavasi sen.

Kurssimaksun lisäksi eräillä kursseilla peritään materiaali- tai tarvikemaksuja sekä uuninkäyttömaksuja.

Alennukset 63 vuotta täyttäneille, eläkeläisille ja työttömille

Lukuvuonna 2023 - 2024 kaikki 63 vuotta täyttäneet, eläkeläiset ja työttömät saavat -30 % alennuksen kurssimaksuista. Alennus myönnetään yli 20 € maksavista kursseista siten, että alennuksen jälkeen maksettava vähimmäissumma kurssista on 20 €. Kaikille 63 vuotta täyttäneille alennus merkitään automaattisesti, muut alennukseen oikeutetut anovat sitä ilmoittautumisen yhteydessä ja esittävät alennukseen oikeuttavan kortin /muun dokumentin opettajalle tai opiston henkilökunnalle.

Kaikki kurssimaksut laskutetaan. Esteen sattuessa muista perua ilmoittautumisesi! Laskut lähetetään kaikille ilmoittautuneille, mikäli perumista ei ole tehty.

 
Otathan yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää:

Sonkajärven kansalaisopisto
www.sonkajarvi.fi > Nuoret ja vapaa-aika > Kansalaisopisto

Osoite 
Kirjastotalo, Rutakontie 21,
74300 SONKAJÄRVI

Toimisto
opintosihteeri Leena-Kaisa Karilahti (paikalla ma - ke) 
p. 040 148 4323, sähköp.
leena-kaisa.karilahti@sonkajarvi.fi

Rehtori 
Eeva Keränen (yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse)
p. 040 708 5703,
sähköp. eeva.keranen@sonkajarvi.fi

Sonkajärven kirjasto
p. 040 148 4309

 

Kurssitarjonta

Ajantasainen kurssitarjonta: opistopalvelut.fi/sonkajarvi/

Ilmoittautuminen

Kaikille kursseille musiikin yksilöopetusta lukuun ottamatta voi ilmoittautua osoitteessa opistopalvelut.fi/sonkajarvi tai soittamalla opiston toimistoon p. 040 148 4323 tai 040 148 4309. 

Mikäli ilmoittaudut opiston verkkosivujen kautta, sinun ei tarvitse täyttää paperista ilmoittautumislomaketta. Tarvittaessa voit tulostaa paperilomakkeen täältä: opiskelijalomake-lukuvuosi-2023-24.pdf Täytä lomake huolellisesti ja palauta se opettajalle ensimmäisellä kurssikerralla. Opiskelijalomake täytetään jokaisella kurssilla erikseen.

Musiikin yksilöopetukseen ilmoittaudutaan puhelimitse ja samalla varataan opetustunnin ajankohta.

Opistoon on mahdollista kirjoittautua koko työkauden ajan, mutta opetustyön kannalta on tarkoituksenmukaista tulla mukaan alusta alkaen.

Poissaolosta ilmoittaminen

Jos joudut olemaan poissa kursseilta useita kertoja, ilmoita poissaolostasi opettajalle tai opiston toimistoon. Musiikinopiskelijoiden tulee aina ilmoittaa poissaolostaan; opettaja voi jakaa poissaolevan opiskelijan ajan muiden opiskelijoiden hyödyksi.

Ilmoittautumisen peruminen

Esteen sattuessa on ilmoittautuminen peruutettava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ottamalla yhteyttä kansalaisopiston toimistoon puh. 040 148 4323 tai 040 708 5703.

Koko lukukauden tai lukuvuoden mittaisella kurssilla on yhden kerran tutustumisoikeus. Lyhytkurssien viimeinen peruutuspäivä on kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä. Lyhytkursseilla ei ole tutustumisoikeutta.

Henkilörekisterit

Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään opiskelijoiden identifioimiseksi ja opinto- tai kurssimaksujen laskutusta varten. "Pääasiallinen toiminta" ja "koulutustausta"-tiedot kysytään Tilastokeskusta varten.

Opintoryhmän käynnistyminen

Opintoryhmä käynnistyy, jos siihen ilmoittautuu vähintään 7 opiskelijaa, musiikki- ja joissakin jatkoryhmissä 5 opiskelijaa. Mikäli ensimmäiseen kokoontumiseen ei saavu yhtään osanottajaa, kurssi peruuntuu.

Jos kurssille ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, peruuntumisesta ilmoitetaan ennakkoon ilmoittautuneille.

Jos kurssi on täysi

Jos kurssille eivät mahdu mukaan kaikki halukkaat, pyrimme järjestämään opiskelupaikan perustamalla rinnakkaisryhmiä. Kursseille, joille ei voida perustaa rinnakkaisryhmää voidaan opiskelija ottaa jonoon odottamaan mahdollisia peruuntumisia.

Esteen sattuessa on ilmoittautuminen peruutettava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ottamalla yhteyttä kansalaisopiston toimistoon puh. 040 148 4323 tai 040 708 5703.

Koko lukukauden tai lukuvuoden mittaisella kurssilla on yhden kerran tutustumisoikeus. Lyhytkurssien viimeinen peruutuspäivä on kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä. Lyhytkursseilla ei ole tutustumisoikeutta.

Sonkajärven kansalaisopiston opintomaksut 1.8.2021 alkaen

Kurssit hinnoitellaan kurssikohtaisesti ja tuntiperusteisesti. 0,85-1.25 € /oppitunti /opiskelija järjestelykustannukset huomioiden rehtorin harkinnan mukaan.
Opintokortti (kattaa kaikki kurssit erikoiskursseja lukuun ottamatta.) 84 € /lukuvuosi  tai 42 €/lukukausi
Musiikin yksilöopetus 4,75 - 5,25 € /oppitunti / opiskelija
Perhekortti (vanhemmat ja alle 18.vuotiaat lapset, ei sisällä erikoiskursseja) 158 € /lukuvuosi tai 79 € /lukukausi
Erikoiskurssit ja lyhytkurssit Hinnoitellaan erikseen rehtorin päätöksellä kustannukset huomioiden.
Materiaali-, kopio- ja polttomaksut Syntyneiden kustannusten mukaisesti.
Alennus kevätlukukaudella opinnot aloittavan kurssimaksusta koko lukuvuoden jatkuvilta kursseilta. -50 %
Alennukset lukuvuonna 2021-2022 Yli 63-vuotiaat, eläkeläiset ja työttömät -30 % opintokorteista ja niistä kursseista, joista alennus myönnetään. Mikäli kurssista ei myönnetä alennusta, se on merkitty kurssin tietoihin. Alennus myönnetään yli 20 € maksavista kursseista siten, että vähimmäissumma on 20 € /yksittäinen kurssi.

Kaikki kurssimaksut laskutetaan.

Smartum-setelit

Voit suorittaa kurssimaksun joko osittain tai kokonaan SMARTUM -liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Kun ilmoittaudut kansalaisopiston nettisivuilla, valitse ilmoittautumislomakkeen viimeisessä kohdassa maksutavaksi Smartum-seteli. Setelit tulee toimittaa kansalaisopiston toimistoon 2 viikon kuluessa ilmoittautumisesta.

Mikäli työnantajasi tarjoaa sinulle sähköistä Smartum-etua, voit maksaa SmartumPay-sovelluksella. Esitä sähköinen maksukuitti opiston toimistossa.

Smartum Liikunta- ja kulttuuriedulla ei voi maksaa esimerkiksi:

  - kurssia koskevia materiaalihankintoja

  - kielikoulutusta

  - taidekursseja, jotka johtavat tutkintoon tai ovat osa tutkintoa

  - ruoka- tai juomakulttuuriin liittyviä kursseja, kuten kokkikurssit tai viininmaistajaiset

  - tavarahankintoja, kuten kirja- tai urheiluvälinehankintoja ja tavaran vuokrausta

Vapautus opintomaksusta

Opiskelijat voivat anoa vapautusta opintomaksus­ta opiston toimis­tosta ja yhteispalveluista saatavalla lo­mak­kee­lla. Anomukseen tulee liittää anojan ja avio-/avopuolison vero­tustodistukset tai muu luo­tet­tava selvitys varattomuudes­ta. Alaikäisten osalta liitetään vanhempien vero­todistukset tai muu luotettava selvitys. Anomus tehdään heti opiskelun alussa.

Monistus- ja tarvikemaksut

Opintomaksun lisäksi joillakin kursseilla peritään monistus- tai tarvikemaksuja sekä keramiikka- ja posliinin maalauspiireissä polttomaksuja.

Oppitunnin pituus

Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Yleensä yksi opetuskerta on useamman oppitunnin pituinen.

Opetuskerran peruutus

Opetustunnin peruuntumisesta pyritään ilmoittamaan opiskelijoille tekstiviestillä, mikäli opiskelija on ilmoittanut puhelinnumeronsa opiston toimistoon. Muutoin ilmoitus peruuntumisesta löytyy opetuspaikasta.

Todistus

Jokainen opiskelija voi pyynnöstä saada todistuksen opinnoistaan.

Vakuutusturva

Kansalaisopiston opiskelijat on vakuutettu opetuksen aikana sattuvien tapaturmien osalta.

Paisuan kylätalo Paisuantie 326 74300 Sonkajärvi
Kirjastotalo Rutakontie 21 74300 Sonkajärvi
Koirakosken kämppä Ranta-ahontie 74490 Koirakoski
Sonkajärven koulukeskus Lyseotie 3 74300 Sonkajärvi
Liikuntahalli Kuntotie 1 74300 Sonkajärvi
Mansikkavirran kylätalo Madesalmentie 300 74300 Sonkajärvi
Palvelukeskus Tuulikannel Taivallahdentie 4 74300 Sonkajärvi
Koskela (entinen Sonkakosken koulu) Hirvijärventie 11 74360 Sonkakoski
Sukevan kyläkeskus Matarantie 11 74340 Sukeva
Sukevan liikekeskuksen pääty (entinen Pysäkki) Kallentie 2 74340 Sukeva
Vännäri (entinen Vänninmäen koulu) Siltanotkontie 74300 Sonkajärvi

 

 

 

 

Palautelomake avautuu yllä olevasta kuvakkeesta. Kiitos.

 

 

Kansalaisopiston toimisto

Rutakontie 21 (Kirjastotalo), 74300 SONKAJÄRVI

Puh. 040 148 4323 (toimisto), 040 148 4309 (kirjasto)

Henkilöstö 

Rehtori
Eeva Keränen
puh.  040 708 5703
email: eeva.keranen@sonkajarvi.fi
Opintosihteeri
Leena-Kaisa Karilahti
puh. 040 148 4323
email: opisto@sonkajarvi.fi


Kansalaisopiston toimisto on avoinna ma-pe 8.00-15.00.
Rehtori on tavattavissa kirjastossa työvuorojensa mukaisesti.

Lisäksi on n. 40 eri alan tuntiopettajaa vuosittain.