Palvelu

Sonkajärven jätehuolto (Ylä-Savon Jätehuolto Oy)

Sonkajärvi on liittynyt yhdessä naapurikuntien kanssa perustettuun Ylä-Savon Jätehuolto osakeyhtiöön. Yhtiö hoitaa osakaskuntiensa alueella kaikki kuntien jätelain mukaiset jätehuollon järjestämistehtävät ja ylläpitää kuntien yhteistä jätteiden vastaanottopaikkaa Peltomäen jätekeskuksessa.

Sonkajärven kunnan alueella jätteenkuljetus on sopimusperusteinen, jolloin asukas liittyy järjestettyyn jätteenkuljetukseen tekemällä sopimuksen jätteitä kuljettavan yrittäjän kanssa.

Jätehuoltoa ohjaavat jätelaki ja Sonkajärven kunnan jätehuoltomääräykset. Ensisijaisena tavoitteena on vähentää muodostuvan jätteen määrää sekä käyttää jäte hyödyksi raaka-aineena tai toissijaisesti energiana.

Jätehuoltoa valvovana viranomaisena toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta.

Tarkempia tietoja löydät Ylä-Savon Jätehuollon internetsivuilta.

Toimintaohje

Tarkempia tietoja löydät Ylä-Savon Jätehuollon internetsivuilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.