Palvelu

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä saattaa aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ylä-Savossa ympäristölupaviranomaisena toimii Ylä-Savon ympäristölautakunta. Tarkemmat ympäristölupien hakuohjeet ja -lomakkeet löydät valtakunnallisesta ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Ehdot ja kriteerit

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimintaohje

Ympäristölupaa haetaan Ylä-Savon ympäristölautakunnalta tai aluehallintovirastolta. Epäselvissä tilanteissa neuvomme, mille viranomaiselle hakemus tulee toimittaa.

Hakuohjeet ja -lomakkeet löydät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta. Täytä toimintaan sopiva lomake ja toimita se Ylä-Savon ympäristölautakunnalle. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa käydä neuvottelemassa asiasta ympäristönsuojelutarkastajan kanssa.

Toimita hakemus Iisalmen kaupungin kirjaamoon.

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta. Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu Ylä-Savon ympäristölautakunnan hyväksymään taksaan.

Voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva. Voimassaoloaika määritellään päätöksessä.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Ympäristönsuojelulaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190764

Ympäristönsuojelulaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527