Aamu- ja iltapäivätoiminta Aumausilmoitus Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan Elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasviperäisten tuotteiden vientitodistukset Eläinpalvelut Eläinsuojelu Eläintarhan sivutuotelupa Esiopetus Haaskaruokintapaikan rekisteröinti Haettavat venepaikat Ilmoitus alkutuotantopaikasta Ilmoitus elintarvikehuoneistosta Ilmoitus elintarviketoiminnasta Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä Ilmoitus huvivenesatamasta Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin Ilmoitus melusta ja tärinästä Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä vedenjakelualueella Ilmoitus terveyshaittaepäilystä Ilmoitus vesivälitteisestä epidemiasta Jätteenkuljetus Kansalaisopisto Koulun kerhotoiminta Kouluruokailu Koulutsemppari Kunnan kirjastopalvelut Kunnan kulttuuripalvelut Kunnan työllistämispalvelut Leikkipuistot Sonkajärvellä Leirintäalueilmoitus Liikuntapalvelut ja -paikat Maa-aineslupa ja ilmoitus Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoittaminen Maastoliikennelain mukainen lupa Maisematyölupa Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen Oppilashuolto Perheentalo Purkamislupa ja -ilmoitus Sivutuotelaitoksen hyväksyntä Sivutuotelaitoksen rekisteröinti Sivutuotenäytteitä ja näyttelyesineitä koskeva lupa Sonkajärven jätehuolto (Ylä-Savon Jätehuolto Oy) Sonkajärven koulukuljetus Sonkajärven kunnan arkisto- ja tietopalvelu Sonkajärven kunnan etsivä nuorisotyö Sonkajärven kunnan maaseutu- ja lomituspalvelut Sonkajärven kunnan nuorisotyö ja nuorisotilat Sonkajärven kunnan nuorisovaltuusto Sonkajärven kunnan PALI -palveluliikenne Sonkajärven kunnan perusopetus Sonkajärven kunnan rakennusvalvonta Sonkajärven kunnan työpajatoiminta Sonkajärven kunnan vesihuolto Sonkajärven kunnan vuokra-asunnot, Sonkakoti Oy Sonkajärven leikkipuistot Sonkajärven lukio Sonkajärven perhepäivähoito Sonkajärven päiväkodit Sonkajärven vanhusten vuokra-asunnot Sonkajärven yksityisteiden kunnossapitoavustukset Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen Talousvettä toimittavan laitoksen tai tukkulaitoksen hyväksyntä Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus Toimenpideilmoitus Toimenpidelupa Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus Tupakointikiellon hakeminen taloyhtiöön Ulkoilualueet ja retkeily Vanhempainryhmä Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä Veneenlaskupaikat Vesiliikennelain mukainen lupa Vesireitit Ylä-Savon maaseutupalvelut Ympäristölupa Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitus Ympäristönsuojelupalvelut Ympäristöterveyspalvelut