Palvelu

Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitus tehdään rakennuslupahakemuksella. Alle 15m2 tulisijattomat rakennelmat (sisältäen katetut tilat) eivät edellytä toimenpidelupaa tai ilmoitusta.

Toimintaohje

Toimenpideilmoitus tehdään rakennuslupahakemuksella, joka toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon joko sähköisesti tai paperisella lomakkeella.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maksut käyvät ilmi erillisestä hinnastosta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132