Palvelu

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Nikotiinivalmisteiden myynti muualla kuin apteekeissa edellyttää nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa. Lupaa haetaan kunnassa, jossa myyntipaikka sijaitsee.

Tupakoinnin lopettamiseen ja vähentämiseen tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan voivat saada tupakkaa myyvät kaupat, huoltoasemat, kioskit ja ravitsemusliikkeet. Nikotiinivalmisteiden myynti automaateissa on kielletty.

Ehdot ja kriteerit

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupoissa edellyttää, että

  • elinkeinonharjoittajalla on nikotiinituotteiden vähittäismyyntilupa
  • myynti tapahtuu luvassa mainitussa myyntipaikassa
  • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
  • myyjä voi valvoa ostotilannetta
  • valmisteita ei myydä automaateissa.

Paikallinen ympäristöterveydenhuolto myöntää luvan, jos elinkeinonharjoittajalla on edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava lupahakemuksen tietojen muutoksista ja myynnin lopettamisesta luvan myöntäjälle.

Nikotiinivalmisteiden varastoinnissa, vähittäismyynnissä ja markkinoinnissa tulee noudattaa lääkelain säännöksiä soveltuvin osin. Myytävillä nikotiinivalmisteilla on oltava Euroopan komission tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä myyntilupa. Myytävät valmisteet saa hankkia ainoastaan lääketukkukaupasta, jolla on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä lääketukkukauppalupa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Hae lupaa kirjallisella lupahakemuksella. Toimita hakemus myyntipaikan sijaintikunnan ympäristöterveydenhuollosta vastaavalle viranomaiselle. Selvitä hakemuksessasi, miten varmistat, että myyntipaikoissasi noudatetaan lakia nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnissä.

Kirjaa hakemukseen

  • nimesi tai yrityksesi nimi, yhteystiedot, Y-tunnus ja nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen osoitteet
  • selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä, kuten lämpötilaketjun ja viimeisen myyntipäivän seurannasta
  • selvitys siitä, miten huolehdit myynnin valvonnasta, esimerkiksi miten valmisteet sijoitetaan myymälässä ja miten myynnin ikärajaa valvotaan
  • myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot
  • myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista.

Määräaika

Lupahakemus on pantava vireille riittävän ajoissa ennen uuden myyntipaikan avaamista. Nikotiinivalmisteiden myyntiä ei voida aloittaa ennen kuin paikallinen ympäristöterveydenhuolto on myöntänyt vähittäismyyntiluvan.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Lääkelaki 395/1987

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395