Palvelu

Ilmoitus terveyshaittaepäilystä

Jos epäilet, että asunnossasi on terveyshaittoja, on suositeltavaa ottaa ensin yhteyttä isännöitsijään. Mikäli kosteus- ja homevaurio on silmin havaittava, tulee viat korjata pikimmiten.

Voit kääntyä terveysvalvonnan puoleen, mikäli asunnon omistaja ei pyynnöstäsi huolimatta ole korjannut vauriota tai korjaustoimet ovat olleet riittämättömiä. Myös lääkäri voi antaa suosituksen asunnontarkastukseen. Asunnon vaihtoon tai muutoin kuntoon liittyviä tarkastuksia ei terveysvalvonnassa tehdä. Ympäristöterveystarkastaja laatii tarkastuksesta tarkastuskertomuksen, jossa voidaan antaa asunnon omistajalle toimenpidesuosituksia, korjausmääräyksiä tai asunnon käyttöön liittyviä rajoituksia. Kouluissa ja päiväkodeissa tarkastuksia tehdään kolmen vuoden välein sekä mahdollista terveyshaittaa epäiltäessä.

Ehdot ja kriteerit

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, koskevat elinkeinonharjoittaajaa samat velvoitteet kuin Suomeenkin sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimintaohje

Ilmoita terveyshaittaepäilystä ensisijaisesti kyseisten tilojen omistajalle tai haltijalle. Asuntojen osalta voit ilmoittaa terveyshaittaepäilystä myös taloyhtiölle tai isännöitsijälle.

Jos tilojen omistaja tai haltija ei ota ilmoitustasi huomioon tai olette eri mieltä tarvittavista toimenpiteistä, voit tehdä ilmoituksen sijaintikuntasi terveydensuojeluviranomaiselle.

Jos terveyshaittaepäily liittyy omaan elintarvikealan yritykseesi, tee ilmoitus ilppa-ilmoituspalvelussa.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Terveyshaitta-epäilyyn perustuva ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton. Tarkastukseen kuuluu usein kosteusmittaus, asunnon aistinvarainen tarkastelu ja tarvittaessa otetaan sively-, materiaali- tai ilmanäytteitä.

Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen ulkopuolisen asiantuntijan tekemä selvitys terveyshaitan löytämiseksi. Näytteenoton ja ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisestä aiheutuvat kulut maksaa kiinteistön omistaja.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Terveyshaittaepäily voi koskea esimerkiksi sisäilmaa, puhtautta, lämpötilaa, kosteutta, valoa ja melua asunnoissa tai muissa tiloissa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit, palvelutalot, uimahallit, kuntosalit ja kauneushoitolat.

Terveyshaittaepäilystä on aina ilmoitettava ensisijaisesti tilojen omistajalle tai haltijalle. Jos tilojen omistaja tai haltija ei ota ilmoitusta huomioon tai olette eri mieltä tarvittavista toimenpiteistä, ilmoitus tulee tehdä tilojen sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Ilmoituksen terveyshaittaepäilystä voi tehdä kuka tahansa.

Terveydensuojelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763