Palvelu

Eläintarhan sivutuotelupa

Hae lupaa toimittamalla vapaamuotoinen, kirjallinen lupahakemus kunnaneläinlääkärille.

Eläintarha tarvitsee kunnaneläinlääkärin luvan, jos se käyttää eläintarhansa eläimiä muiden eläinten ruokintaan omassa eläintarhassaan.

Ehdot ja kriteerit

Eläintarhan on tehtävä kunnaneläinlääkärille ilmoitus, jos eläintarhaeläinten käyttämisessä toisten eläinten ruokintaan tulee muutoksia tai toiminta lopetetaan.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Hae lupaa toimittamalla vapaamuotoinen, kirjallinen lupahakemus kunnaneläinlääkärille.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Määräaika

Lupaa on haettava ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150517