Palvelu

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa tai muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai käsitellään. Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi ravintolat, päivittäistavaramyymälät, kioskit ja leipomot.

Tee ilmoitus uuden elintarvikehuoneiston avaamisesta tai jos elintarvikehuoneiston nykyiseen toimintaan tulee olennaisia muutoksia. Muutos voi olla esimerkiksi asiakaspaikkojen lisääntyminen, ruoan valmistuksen monipuolistuminen tai huoneistoon tehtävät rakenteelliset muutokset. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös uusia liikkuvia eli siirrettäviä elintarvikehuoneistoja, kuten esimerkiksi liikkuvaa kioskia, myyntiautoa, telttakatosta, kojua tai muuta liikkuvaa laitetta. Ilmoitus elintarvikehuoneistosta pitää tehdä myös ruoka-aputoiminnan aloittamisesta, mikäli toiminta on säännöllistä ja elintarvikehuoneistossa käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

Ylä-Savon ympäristöterveystarkastajat toimivat valvontaviranomaisina Iisalmen, Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän alueella.

Toimintaohje

Tee ilmoitus Ruokaviraston sähköisessä Ilppa- ilmoituspalvelussa tai kirjallisena elintarvikehuoneiston sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilppa -ilmoituspalvelun kautta tehtävää ilmoitusta varten tarvitset Suomi.fi -palvelun valtuudet. Lisätietoa Ilppa - ilmoituspalvelun käytöstä löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu Iisalmen kaupunginhallituksen hyväksymään taksaan.