Palvelu

Sonkajärven kunnan maaseutu- ja lomituspalvelut

Iisalmen kaupunki hallinnoi Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien lomituspalveluita sekä Ylä-Savon maaseutupalveluita. Sonkajärvellä maaseututoimisto sijaitsee kunnantalon tiloissa.

Maatalousyrittäjien lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytyksetön toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun ajaksi. Maatalousyrittäjälle luodaan edellytykset vapaa-ajan pitämiseen ja mahdollisuus riittävään lepoon ja toipumiseen sairaus- ym. tilanteissa.

Ylä-Savon maaseutupalvelut palvelee viljelijätuki-, petovahinkoasioissa sekä hukkakauran torjuntaan liittyvissä asioissa. Palveluihin kuuluu maaseudun elinkeinojen ja maaseudun toimintaympäristön kehittäminen.

Henkilöstö työskentelee tarpeen mukaan eri maaseututoimistoissa. Maaseututoimistoissa voi asioida asuinkunnasta riippumatta.

Maaseutujohtajan ja -asiamiesten tarjoamiin asiantuntijapalveluihin kuuluvat mm.

Neuvonta maatalous- ja maaseutuyrittäjien kehittämishankkeissa Lausunnot vero-, sotilas-, työvoima- yms. viranomaisille, yleensä asiakkaan pyytämänä Lausunnot Työvoima- ja elinkeinokeskukselle Pellon käyvän hinnan arviolausunnot Hukkakauratarkastukset ja -katselmukset Lausuntoihin ja ratkaistaviin asioihin liittyvät katselmukset

Asioi tästä

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961231