Palvelu

Sonkajärven päiväkodit

Sonkajärvellä toimii kolme kunnallista päiväkotia: Sonkajärven kirkonkylällä Nallemuorin ja Nallelan päiväkodit sekä Sukevalla Männikön päiväkoti. Sonkajärven yhtenäiskoululla toimii esiopetusryhmä, jossa esiopetuksen lisäksi järjestetään esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta

Ehdot ja kriteerit

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista. Jos varhaiskasvatusta tarvitaan huoltajan työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi eikä hoidontarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikka hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan

Toimintaohje

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea Nallemuorin, Nallelan ja Männikön päiväkodeista sekä perhepäivähoidosta Sonkajärveltä. Varhaiskasvatushakemuksessa ilmoitetaan perustietojen lisäksi lapsen tarvitseman varhaiskasvatuksen laajuus ja vuorohoidon tarve.

Hakemus varhaiskasvatukseen tehdään sähköisesti.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maskun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540