Palvelu

Sonkajärven kunnan arkisto- ja tietopalvelu

Sonkajärven kunnan keskusarkistossa säilytetään kunnan tuottamat viranomaisasiakirjat ja historialliset asiakirja-aineistot. Sonkajärven kunnan kotiseutuarkistossa säilytetään paikallishistoriallista aineistoa, kuten yhdistysten, seurojen, osuuskuntien, pienehköjen yritysten, yksityishenkilöiden ja sukujen arkistoja ja asiakirjoja sekä muita tallenteita tutkimuksen ja kuntalaisten käyttöön.

Arkistosta saa tietoja ja asiakirjojen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Arkiston tietopalvelu palvelee kuntalaisia, kunnan henkilökuntaa, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista.

Asioi tästä

Toimintaohje

Arkisto- ja tietopalvelusta vastaa arkistonhoitaja. Sonkajärven kunnan arkisto- ja tietopalvelu palvelee tietoa tarvitsevia sekä tutkijoita. Asiakirjoja voi pyytää tietopyyntölomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden. Käynnistä on sovittava etukäteen. Tutkijoiden tulee täyttää tutkimuslupahakemus. Asiakirjoja ei lainata arkiston ulkopuolelle.

Kotiseutuarkistoon luovutettavista asiakirjoista sovitaan arkistonhoitajan kanssa.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Asiakirjoihin tutustuminen on pääsääntöisesti maksutonta. Asiakirjojen ja tietojen antamisesta, esimerkiksi kopiona tai tulosteena sekä vaativasta tiedonhausta voidaan periä maksu erillisen hinnaston mukaan.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Arkistolaki

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940831

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621