Palvelu

Sonkajärven kunnan vesihuolto

Vesihuoltolaitos toimittaa kuntalaisille laadukasta talousvettä ja huolehtii jäteveden käsittelystä yleisten laatuvaatimusten mukaisesti sekä kehittää alueellista vesihuoltoa kuntarajojen sisällä ja niiden yli.

Tavoitteena on, että vesihuoltolaitos toimii aktiivisesti seudullisissa yhteistyöpalveluissa toimialallaan. Vesihuoltolaitos toteuttaa kuntalaisille peruspalvelut ja pyrkii taloudelliseen ja ennen kaikkea vesihuoltolaitoksen toiminnan liiketaloudelliseen tulokseen yhtenä vastuutoimialana kuntataloudessa.

Lisätietoja antaa tekninen toimi.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Vesihuoltolaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119