Palvelu

Sonkajärven kunnan nuorisovaltuusto

Sonkajärven nuorisovaltuusto eli on vuonna 2006 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten asemaa kunnassa, kehittää nuorten ja kunnan välistä yhteistyötä, monipuolistaa nuorille suunnattuja palveluita sekä valmistella esityksiä ja aloitteita nuoria koskevissa asioissa. Lisätietoja saa liikunta- ja nuorisosihteeriltä.

Ehdot ja kriteerit

Kuntalaisuus, ikä alle 29 vuotta

Toimintaohje

Lisätietoja saa liikunta- ja nuorisosihteeriltä.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Nuorisolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285

Kuntalaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410

Liittyvät palvelut