Palvelu

Sonkajärven kunnan työpajatoiminta

Kunnan työpajoille on mahdollisuus työllistyä määräaikaiseen palkkatuettuun työhön, työkokeiluun sekä kuntouttavaa työtoimintaan. Työpajoilla työskennellään tekstiilipajalla (ompelu- ja asiakaspalvelutyö) ja teknisellä työpajalla ( kiinteistöhoidolliset työtehtävät yms. Työt, työtehtävät ja työaikataulut räätälöidään jokaisen omien työllistymistavoitteiden mukaiseksi.

Työpajoilla voidaan tuottaa palveluja sekä tuotteita tilauksesta. Valmistetut tuotteet myydään kirpputorin yhteydessä olevassa Puodissa. Sonkajärven työpajan palveluihin kuuluvat korjauspalvelu ja ompelutyöt, kirpputoritoiminta ja myymälä, lähipuoti sekä paikalliset tuotteet. Tekniseltä puolelta löytyvät pienet korjaustyöt, yhteisten virkistysalueiden kunnossapito- ja huoltotehtävät. Lepokankaantie 9:ssä toimii kierrätys- ja ekopiste. Palvelu toteutetaan yhdessä Ylä-Savon jätehuollon kanssa. Piste on avoinna ti 9-12 ja to 15-18. Sinne voi tuoda mm. SER -romua, metallia, ikkunalasia, akkuja, maaleja, öljyjä ja painekyllästettyä puuta.

Nuorten työpajatoiminta on Itä-Suomen aluehallintoviraston rahoittamaa toimintaa. Nuorten työpajatoiminta tarjoaa alle 29-vuotiaille nuorille mahdollisuuksia ohjattuun ja tuettuun työntekoon.

Sukevan työpajalla on ympäristön hoidollisia työtehtäviä sekä kirpputorin töitä.

Ehdot ja kriteerit

Työpajatoimintaan voivat päästä Sonkajärveläiset, jotka ovat hyötyvät työpajatoiminnasta esim. työllistämisen keinona.

Toimintaohje

Jos olet kiinnostunut työpajatoiminnasta, niin ota yhteyttä työllisyyskoordinaattoriin

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (palkkatuki)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141366

Jukarainen Virpi

Työllisyyskoordinaattori ja Sonkajärven työllisyyden kuntakokeilu
040 675 0038
virpi.jukarainen@sonkajarvi.fi

 

Huusko Mirja

Työ- ja yksilövalmentaja, tekstiilipaja ja Sukevan työpaja
040 733 7198
 

Hämäläinen Sari

Yksilövalmentaja, nuorten työpaja ja Sonkajärven työllisyyden kuntakokeilussa Koto- ja vieraskieliset asiakkaat
040 675 0039
 

Kainulainen Eero-Pekka

Työ- ja yksilövalmentaja, tekninen paja
040 514 3609
 

Suutarinen Mervi

Ohjaaja, nuorten työpaja ja Volokinpolun ja Nurmijoenreitin huolto
040 630 9467
mervi.suutarinen@sonkajarvi.fi
 
 

Tekninen työpaja

040 623 5656 
 

Tekstiilipaja ja kirppari ( esim. kirpparipöytien varaus)

040 824 1246